събота, 26 февруари 2011 г.

На манежа без предпазна мрежа - Нона Караджова - МИНИСТЪР на Околната Среда и Водите

И така внимавайте, дами и господа, ще последва цитат.
- Кликнете заглавието за да намерите източника.
И такаааа, внимавате ли?
"...Караджова на няколко пъти повтори, че природен парк "Пирин" е част от световното нематериално културно наследство..."
Паднахте ли?
Еми ако не сте,
значи сте полегнали.
А ако сте полегнали дами и господа,
и няма начин да паднете и да се претрепете, ще Ви пусна повече цитат:
"...Караджова на няколко пъти повтори, че природен парк "Пирин" е част от световното нематериално културно наследство и попада в двете европейски зони "Натура 2000" - за местообитанията и за птиците. "Това са уникални характеристики, които трябва пълноценно да се използват", призова Караджова..."
И така,
надявам се,
че не разбирате нищо
от хабитати и натура 2000,
иначе бихте се гръмнали от срам,
че министърът на Вашата държава,
дрънка такива глупости.

четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Световната купа по ски стартира върху незаконни писти

Кметът на Банско призна
Стартовете за световната купа по ски ще се провеждат върху незаконно построени писти в Национален парк Пирин

София, 23 февруари 2011 - Кметът на Банско Александър Краваров призна пред вестник «Дневник», че ски пистите в Национален парк Пирин са изградени без необходимите и задължителни разрешения за строителство. Според него Община Банско е издавала разрешение само за ски съоръженията и сградите в ски зона Банско.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/22/1048475_bansko_i_razlog_iskat_novi_stroeji_v_pirin/

От коалицията „За да остане природа в България напомнят”, че съгласно Закона за устройство на територията ски пистите, които са изградени чрез значителни изкопни и насипни дейности са строежи и за тях е задължително наличието на подробен устройствен план и разрешение за строителство от общината. Нагледен пример за значителни изкопни дейности и прекомерно вмешателство в ландшафта на парка е именно ски писта „Томба” (в горната си част писта „Бъндерица”), на която се провеждат състезателните ски спускания.

Снимка: ски-писта Томба ( Архив: „За да остане природа в България”)

Природозащитниците се обръщат към министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев и министъра на околната среда и водите Нона Караджова да извършат необходимите проверки за наличието на строителни книжа за ски пистите в Национален парк Пирин и при установяване на тяхната липса да предприемат необходимите действия за премахване на незаконното строителство и рекултивация на терените в националния парк.

„Да се организират стартове от световна купа върху незаконно построени писти е опит за компрометиране на България за сметка на бързо облагодетелстване на концесионера на ски зоната, фирмата „Юлен” АД, която е собственост на офшорни компании.

От коалицията напомнят, че повече от половин година не се показват резултатите от двойната проверка, извършена по поръчка на Министерство на околната среда и водите каква площ от Националния парк ползва реално концесионерът и колко заплаща за това на държавата. Сателитни снимки показват, че вероятно се използва два пъти по-голяма площ от посочената в концесията.

За контакти:
- Александър Дунчев, Асоциация на парковете в България, 088 55 11 022

Допълнителна информация:

- В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Изказванията, че това е опасно, са пълна глупост, обясниха експерти от бранша.

Нека,
Нека някой полееека да го прави.
А ние ще си траем.
А ние ще си баем.
Експерти
от БРАНША
е еййй!
Те са експерти
а ние
сме
...
да са ни живи и здрави
всите дето им клякаме
всите дето им се съгласваме
щот са екс
перти
а ние сме
част от пейзажа.
Беззвучни
безгласни
освен по избори де
когато ни ухажват
а после се оказва че са ни ухажвали
за да ни унождат
(извинявам се на дамите и нежните души дето понасят унождането ,
но не и споменаването му!
Ай хайрлия!
Ако кликнете заглавието, ще видите инфо за проекта дето е пълна глупост да се твърди, че може да е опасен.

ДАНС взривява

Веднага след взрива срещу "Галерия" изказах своя хипотеза за възможното авторство на този атентат и през изминалите дни тази хипотеза все повече се усилва и затвърждава у мен. Аз мисля, че тази бомба бе поставена, за да изплаши журналистите, но най-вече техните източници на информация. Разбира се, атентатът имаше конкретен адрес – ние, журналистите от в. "Галерия", както и нашите информатори от сектора за сигурност. Мисля обаче, че неговата цел търси и по-общ резултат – властта дава ясен знак на журналистите в България, че няма да си поплюва. Това е руски, путиновски модел на управление. Въпреки че Борисов го пренася доста карикатурно на българска почва, в някои основни черти той се опитва да го прилага дословно. Популизмът чрез сила (каратето е неизбежен атрибут в този случай), обезличаването на другите политически партии и практикуването на властта като средство за овладяване на ресурси са все неща, които наблюдаваме и тук, макар и в умален мащаб. Същото е и по отношение на цензурата в медиите, която достигна своя връх при Борисов.
Явор Дачков

Кликнете заглавието за да четете оригинала де!

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Днес си поиграх с гуууугле-преводача

Здравейте,

днес си поиграх с гуууугле-преводача!
Вкарах думата "държава"
за превод от български на ........,
абе бая проби направих.
Не намерих ни един език освен българския и македонския дето корена да идва от значението "ДЪРЖА ВИ"
И се уплаших.
Понякога ми се струва,
че
проблемите ни
на нас
в БеГе-то
са повече лингвистични,
ама
ме е страх да не излезе наопаки
че
лингвистиката ни
произлиза от проблемите ни!
Дали?
Или пък не?
И
седя и се чудя
дали
пък
няма да ни е по-лесно да се откажем от езика си???
По-лесно изглежда
отколкото
да се променим из основи
и да не могат
батковци
татковци
и
прислугата им
да ни
разпъват като пеперуди
и да ни сплескват като за хербарии, а?

Предложение за изключване от границите на Националния парк на територията, която обхваща „Ски-зона с център град Банско”

До

Министъра на околната среда и водите

Г-жа Нона Караджова

Адрес: бул. Княгина Мария Луиза №22, София 1000

Копие:
Да остане природа в България
Екологични НПОПредложение по чл. 36, ал. 2 във вр. с чл. 41, т.3 и чл. 42, ал. 1 от ЗЗТОт: Ани Иванова

Адрес за кореспонденция: София 1110, п.к.206, anka.k.ivanova@gmail.com
Уважаема Госпожо Министър,

Обръщам се към Вас с предложение за намаление площта на Национален
парк Пирин по реда на Глава Трета от Закона за защитените територии
чрез изключването от границите на Националния парк на територията,
която обхваща „Ски-зона с център град Банско”. Доводите за
предложението ми са следните:На първо място, бих искала да посоча, че не някое задълбочено научно
проучване, а от бърз поглед на сателитните изображения в Google Earth
(вижте приложените разпечатки) става ясно, че територията, върху която
е разположена ски-зона Банско, не отговаря вече на основния критерии
съгласно Закона за защитените територии, въз основа на който се
обявява една територия за Национален парк:„Чл. 18. (1): За национални паркове се обявяват територии, в чиито
граници не попадат населени места и селищни образувания и които
включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и
животински видове и местообитания, с характерни и забележителни
ландшафти и обекти на неживата природа.”Дори един непрофесионалист като мен може сам да забележи,
че недобросъвестното изсичане на гори и мащабното изграждане на
обслужващи сгради и техническа ски-инфраструктура (барове, ресторанти,
асфалтови паркинзи и алеи, трибуни, лифтове, влекове, системи за
изкуствен сняг, обезопасителни съоръжения, oформяне и укрепване на
ски-терени, противоерозионни съоръжения, бетонни водохващания и
водоеми, и т.н., и т.н.) са довели до прекомерното увреждане на
съществувалите преди 2001 г. сравнително естествени екосистеми,
местообитания и ландшафти в обсега на ски-зона Банско.

В потвърждение на тази теза е и Вашето предложение до
Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО за изключването на ски-зони
Банско и Добринище от обекта и включването им в буфернат зона към
обекта, което предложение е прието от Комитета и отразено в решение 34
COM 8B.5, взето на състоялата се между 25 Юли и 3 Август 2010 г. в
Бразилия 34-тата сесия на Комитета.Допускам, че Вашето предложение е било направено именно с оглед
неколкокранто повтаряните от Комитета упреци към България, че
„изключителното световно значение на обекта беше нееднократно и
значително повлияно от развитието на ски съоръжения и ски писти до
степен, при която обекта може да бъде разглеждан за включване в
Списъка на световното наследство под заплаха и, че всяко по-нататъшно
развитие на ски съоръжения или ски писти е критична опасност за
изключителното световно значение на обекта”.Не на последно място стои и въпросът за международния имидж на
Национален парк Пирин имайки предвид, че няма друг Национален парк на
континента, който да се слави не толкова с уникалната си природа,
колкото с факта, че в защитената му територия е развит един от
най-модерните ски-курорти в Европа.Дори най-запалените скиори като мен се възхищават на партньорството,
което са постигнали повечето Алпийски Национални паркове и прилежащите
им ски-курорти. Световно-известни и модерни ски-курорти като Вал
Дизер, Сер Шавалио, Лес дьо алпс, Сестриере, Капрун и т.н. са изцяло
разположени в т.нар. буферни зони на прилежащите им Национални паркове
Ванос, Екра, Парадисо, Хохе таурън и т.н. В същинската територия на
тези паркове обаче държавите са предприели всички възможни мерки да
гарантират на посетителите им възможността да се наслаждават на дивата
природа във възможно най-естествен вид. Освен категоричните забрани за
каквото и да е ново строителство, в някои паркове се прилагат и такива
крайни мерки като забрана за воденето на домашни животни и
колоезденето даже (вижте приложената разпечатка от брошурата на
Национален парк Екра).Във връзка с гореизложените доводи се надявам да
разгледате в срок моето предложение и пред цялото ни общество да бъде
открито поставен въпроса възможно ли е ски-зона Банско да продължи да
се счита като част от съхранената дива природа на Национален парк
Пирин?Дата: 07.02.2011 г. С
уважение,…………….

/ Ани Иванова /

понеделник, 7 февруари 2011 г.

социални мрежи