неделя, 11 октомври 2009 г.

от http://www.novini.elitno.com/?p=27411

Екологичният съвет към МОСВ предложи в понеделник, на 5 октомври, на новия министър Нона Караджова да даде ОВОС на “Горубсо- Кърджали”. Окончателното решение на министъра все още не е известно.
...
Преди две години предприятието въвело цианидната технология, за да добива злато. Добивът се извършвал в продължение на 1 година без разрешително, но миналата година бил спрян заради решение на ДНСК за събаряне на инсталациите, защото били незаконни. В продължение на година и половина бившият министър на околната среда Джевдет Чакъров е бавел издаването на Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/.
...
“Горубсо” има разрешение за добиване на оловно-цинкова руда. С това разрешение се опитаха да започнат и добив на злато. Тяхното оправдание е, че предриятието работи години наред с цианид. Това е така, но с него не са извличани благородни метали. А разликата е голяма - при добива на злато се използва 10 пъти повече цианид”, обясни пред “Всеки ден” Константин Дичев от “Зелени Балкани”. Според него две години “Горубсо” е работил незаконно с тази технология и зад този проект стоят политици или се дават големи подкупи. Факт е, че Живка Ковачева като директор на “Горубсо-Кърджали” е извършила сериозни престъпления, категоричен бе Дичев.
...
През юли миналата година Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК ) издаде заповед за демонтиране на съоръженията в “Горубсо”. Според дирекцията те са построени незаконно. Инвестицията на дружеството е в размер на около 10 милиона лева. На 24 септември тази година изтече крайният срок за обжалване на заповедта на ДНСК пред Върховния административен съд. Заповедта е издадена на 11 юли 2008 г. и е връчена на изпълнителния директор инж. Живка Ковачева. Две седмици след връчването на документа трябваше да започне доброволното му изпълнение. Ако то не се случи, ДНСК би следвало да пристъпи към принудително демонтиране на съоръженията.
...
“Ние сме убедени, че Евдокия Манева като зам.-министър на околната среда продължава своята дейност по връзки с олигарсите. Тя е позната на еколозите с нейните некоректни действия относно околната среда. Разрешителното за технологията досега се бавеше, сега изведнъж се даде. Просто се чакало да се види на кого да се даде. Някой си е прибрал комисионната за прокарване на решението. Да не говорим колко е вредна цианидната технология и какви безобразия причинява”, контрираха от сдружението “Екогласност”.

петък, 9 октомври 2009 г.

Сигнал до: Г-жа Нона Караджова Министъра на околната среда и водите

Информационен и учебен център по екология
София 1421, ул. Цанко Церковски, 67, вх. В, ет. 2, ап. 3, тел./факс 8669047, e-mail: ceie@ceie.org

Изх. № 69/09.10.2009 г.

Сигнал до:
Г-жа Нона Караджова
Министъра на околната среда и водите

Копие до:
медиите



Уважаема г-жо Караджова,

От актуална информация публикувана във в-к Таймс на 08.10.2009 г. (http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6865321.ece) разбираме за пореден индустриален цианиден разлив с унищожителни последици.

В нощта срещу понеделник е установено замърсяване на р. Трент, Великобритания с цианиди. Засегнати са 30 мили от поречието на реката и хиляди риби са унищожени, а редица други видове вкл. и птици са заплашени от вторично отравяне.

На този етап доказаното от Агенцията по околна среда отравяне е причинено от сравнително ниска концентрация на цианиди от 1 ppm в околната среда на река Трент, но напълно достатъчна да засегне значително екосистемата.

Това фактическо положение доказва, че заложените в Директивата за минните отпадъци на ЕО и Закона за подземните богатства допустими стойности за концентрация на цианиди между 50 и 10 ppm в хвостохранилищата могат да се окажат недостатъчни да осигурят адекватна защита на околната среда и че е възможно да се достигне да значителни отрицателни влияние, включително и заплаха за човешкия живот и здраве .

Във връзка с гореизложеното Информационния и учебен център по екология и останалите организации от Коалиция „България без цианиди” настояваме за ревизия на всички разрешителни за добив на злато чрез цианидно излужване:

Изтегляне по реда на АПК на обжалваното по съдебен решение за ОВОС на “Челопеч майнинг” ЕАД и изготвяне на нова оценка за въздействията върху околната среда отчитаща натрупаната информация по време на този разлив и свързаните с това нови обстоятелства.
Възобновяване на процедурата за издаване на решение на “ГОРУБСО Кърджали” АД или връщане за дорабоватне на доклада по ОВОС на същите основания и със същите цели.

Неправителствените организации настояват спешно да бъде приет закон за въвеждане на промишлени технологии с използване на цианиди, който не беше одобрен през предишния мандат на Народното събрание.

Молим на основание АПК ИУЦЕ да бъде считано за заинтересована страна по този сигнал.


С уважение:

Даниел Попов
Член на УС на ИУЦЕ

Hunt is on for source of cyanide that poisoned River Trent


Thousands of fish have been killed after 30 miles of the River Trent were polluted by cyanide and sewage. Industrial premises in Stoke-on-Trent are being investigated.
Информация може да намерите: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6865321.ece

вторник, 6 октомври 2009 г.

Разни хора, разни идеали

Ако одобряваш цианидното излужване изглеждаш така:

а ако се бориш срещу използването на цианиди при добива на злато така:


"От партията на "Зелените" пък алармираха в понеделник за незаконна инсталация в Кърджали за добив на злато чрез цианиди, изградена и пусната в експлоатация от “Горубсо Кърджали“ АД.

Въпреки настояванията на гражданите, инсталацията не е разрушена и никой не е наказан. Това сочи, че властите на практика покровителствуват нарушителите в техния алчен стремеж за обогатяване за сметка на здравето на другите, смятат "Зелените". От там подозират, че вероятно някои членове на правителството и на парламента получават подкупи, за да си затварят очите за тези драстични нарушения и да блокират законодателни инициативи, насочени към спиране на замърсяванията, казват още от организацията."
Се чете в: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=146247 от 24 Ноември 2008

Фабриката за злато в Кърджали незаконна


Фабриката за злато в Кърджали незаконна , но това явно не пречи на Висшия Екологичен Експертен Съвет при Министерство на Околната Среда и Водите. Няма да попречи и на Караджова да подпише решението.

понеделник, 5 октомври 2009 г.

Цианидно бъдеще

Днес 05.10.2009 г., хора, които получават заплати от нашите данъци, за да гарантират чиста околна среда, ще направят прецедент. Повече от половин век в България не се използват цианиди за излужване на злато. Днес тези хора ще престъпят обществените интереси.



социални мрежи