сряда, 3 август 2011 г.

Шест години "заменки" 2003 - 2009

След изваждане наяве от природозащитни организации на тази схема за крадене от общото, бе прекратено правенето на нови заменки.
Нооо заделеното ще бъде излапано, ей богу.
Ако искате да изтеглите пдф файла кликнете заглавието за да ви се отвори страницата на ИАГ откъдето може да го дръпнете в таблична форма.

СТР. 72 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 58
57. – Министерството на земеделието и храните на основание § 3, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите обнародва:
Подробен списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени замени по реда на чл. 15б от Закона за горите през периода 2003 – 2009 г., както и на имотите, на които е променено предназначението преди влизане в сила на мораториума върху промяната на предназначението им ....
социални мрежи