четвъртък, 30 септември 2010 г.

Пирине, Пирине

Кликни заглавието за оригиналната публикация, с всичките му там обръщения от рода на: "Уважаеми ...."

Персонална отговорност за взетите решения носят Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, Директорът на Националната служба за защита на природата – Михаил Михайлов и Директорът на Национален парк Пирин – Георги Грънчаров.

Персонална отговорност за взетите решения носят Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, Директорът на Националната служба за защита на природата – Михаил Михайлов и Директорът на Национален парк Пирин – Георги Грънчаров.

Персонална отговорност за взетите решения носят Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, Директорът на Националната служба за защита на природата – Михаил Михайлов и Директорът на Национален парк Пирин – Георги Грънчаров.

" ...
Относно: Искане за отмяна на издадени решения от Министъра на околната среда и водите и спиране на строежа на нови лифтове в Национален парк Пирин – обект от световното наследство


С настоящето писмо протестираме срещу издадените от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) решения за строителство на нови ски съоръжения в Национален парк „Пирин”, които нарушават Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО, европейското и националното законодателство.

Двете решения на МОСВ разрешават строителство на лифтовете без да се провеждат оценки за въздействие върху околната среда и оценки за съвместимост с НАТУРА 2000. Долната и горната станция на единия от новите лифтове ще бъдат построени извън концесионната територия на Юлен АД. Само преди по-малко от два месеца строителството на един от двата нови лифта бе спряно от МОСВ заради незаконна сеч от страна на концесионера при строителството. Без да е събрало глобите и да е завършена прокурорската проверка, сега МОСВ издаде ново разрешение за строителството на същия лифт.

Това се случва при започната наказателна процедура за нарушаване на директивите за НАТУРА 2000 срещу България от страна на Европейската комисия за две подобни решения, взети от правителството на тройната коалиция през 2007 година. Развитието на ски зона Банско е пряко свързано с развитието на всички съседни общини и нарушенията на европейското законодателство в зоната могат да блокират финансиране по Европейските програми в този район.

В рамките на две седмици Министерство на околната среда и водите показа явно незачитане на решението на ЮНЕСКО за Национален парк Пирин, според което всяко развитие на ски съоръжения в Националния парк ще доведе до включването на парка в списъка на световното наследство в опасност.

МОСВ вече 10 години не може да установи реалния размер на ползваната територия от концесионера Юлен АД, но продължава да издава нови разрешения за строителство в Националния парк. Според експерти на коалицията „За да остане природа в България”, концесионерът на ски-съоръженията два пъти е надвишил разрешената му площ за ползване по договора на концесията.

Концесионерът на ски съоръженията в Националния парк Пирин – Юлен АД, е мажоритарна собственост на две фирми, регистрирани в офшорни зони. Последните правителства разрешиха масово строителство в Националния парк в нарушение на концесионния договор и Плана за управление на Националния парк. Г-н Цеко Минев – публичното лице на проекта е получил от предишния премиер Сергей Станишев огромни суми нерагламентирана държавна помощ. Нима сегашното правителство ще продължи да подкрепя незаконните действия на същото това лице.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепят искането на неправителствените организации от Коалицията „За да остане природа в България” Правителството да покаже физическите лица собственици на концесионера, за да е ясно пред обществото чий интерес стои над националния. Дотогава ще остане съмнението, че силен финансов интерес е надделял отново над международната конвенция, европейските директиви, законите и имиджа на България.

Персонална отговорност за взетите решения носят Министъра на околната среда и водите Нона Караджова, Заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева, Директорът на Националната служба за защита на природата – Михаил Михайлов и Директорът на Национален парк Пирин – Георги Грънчаров.

Ето защо настояваме да вземете отговорно политическо решение да се ревизират досегашните решения на МОСВ по случая Пирин и да отмените издадените разрешителни за строеж на нови ски съоръжения.

С уважение,

Андрей Ковачев, Съпредседател на ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Входящ номер на Министерски съвет на РБългария №4649 от 30.09.2010г."

Добре Дошли в Абсурдистан

Абсурдите на Пирин

(скъпи граждани на България, тези несъответствия са не просто думи и букви от законите, наредбите, сигналите, съобщенията, статиите, писмата и т.н. на някакви институции, организации и хора, а са предимно отзвук на крещящата българска душа, влюбена в Пирин планина)


Под най-светлите мраморни български върхове се намира най-тъмно построената ски зона в България.

В нея се позволява изсичането на ендемична гора за ски спускания, докато природощадящите форми на туризъм през зимата ски преходите и снегоходките, за които не е нужно да се сече гора, се забраняват и санкционират.

Да извършва това НП Пирин има воля и капацитет, но няма воля и няма капацитет да санкционира нарушителите с моторни шейни.

Офшорни фирми получават разрешение от държавата да изсекат почти 100 декара ендемични гори, а изсичат два пъти повече, за което вместо да ги санкционира министърът на околната среда и водите им разрешава да удвоят капацитета на лифтовете.

Бъндеришка поляна вече не е поляна, а Бъндеришки асфалтиран плац.

"Директорът" на НП не се отзовава на покана за откриване на екоцентър в село Влахи, но два дни по-късно открива в съседство хотел.

Никой от парковата дирекция не е ходил в продължение на една година на Тевно езеро, за да види и констатира строеж, удвояващ капацитета на намиращия се там заслон, което по принцип е забранено с подпис на министъра на околната среда и водите.

Според хотелиерите в Банско причината за излизане на река Глазне от коритото е в лошите диги, а не в намалената способност на почвите да задържат води, след като бяха изсечени горите.

Защо не пипате ТИМ

Юрген Рот към Борисов:
- Защо не пипате ТИМ 28.09.2010 08:18
БГНЕС
Въпреки напредъка в редица области, българските власти не правят достатъчно срещу организираната икономическа престъпност, заяви германският разследващ журналист и писател Юрген Рот снощи, по време на конференция в Брюксел с участието на вицепремиера Цветан Цветанов. "Нищо не беше направено срещу групировката ТИМ, нито срещу олигарсите в различни страни, които в миналото бяха свързани по един или друг начин с така наречените властови кръгове около настоящия премиер Бойко Борисов. Отдавна му изпратих отворено писмо да предприеме нещо срещу структурите на ТИМ - без резултат. А интересното е, че и шефът на митниците Ваньо Танов ги обвини в пране на пари и участие в организирана икономическа престъпност - и пак нищо не последва", заяви Юрген Рот, според когото това какво ще се случи с ТИМ е тест за българското правителство. От своя страна министър Цветан Цветанов заяви: "Всеки, който е прекрачил закона, съвсем нормално е да очакваме предстоящо разследване. В началото на демокрацията бяха създадени много силови структури. Много от структурите преминаха в белия бизнес. Сами разбирате, че това е един изключително труден и сложен процес и аз не бих искал да се ангажирам с някакви срокове в каквато и да било посока. Но това, което ви уверявам, че, който не спазва българското законодателство, съвсем нормално е, че ще бъде разследван и ще бъдат търсени съответните наказателни отговорности. Нямам абсолютно никакво притеснение към когото и да е било. Но все пак не искам да влизам в някаква фикс идея за нещо, което в момента, все пак, трябва да имаме достатъчно доказателства, които да кореспондират с нарушенията, които са свързани с европейското и българското законодателство". Информация на БНР. /БГНЕС /
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3291891

Пирине, Пирине, тъжна ти майчица

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

Изх. № 10 /15.09.2010г./

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
София 1000, бул. М. Луиза №22

ВЪРХОВНА АДМИНСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
София 1000, бул. Ал. Стамболийски №18

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

КОПИЕ: ИНСПЕКТОРАТ НА МОСВ
София 1000, бул. М. Луиза №22


СИГНАЛ относно системно неизпълнение на контролни функции от страна на Дирекцията на Национален парк „Пирин”.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас със сигнал за системно неизпълнение на контролните функции от страна на Дирекцията на Национален парк „Пирин”, което през последните години доведе:
(1) до значителното увреждане на защитените територии на Националния парк в района на ски зона Банско,
(2) до започването на наказателна процедура от страна на ЕК срещу България и
(3) до критичното решение на Комитета по световното наследство към ЮНЕСКО отчитащо като пълен провал ролята на България по отношение опазването на световното природно наследство в Национален парк „Пирин” и по-специално в района на ски-зона Банско.
Допускаме, че това поведение на ръководството на ДНП „Пирин” се дължи на конфликт на интереси между ръководството на ДНП и концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД.
Като доказателства към нашия сигнал ще Ви представим три безупречно ясни и доказуеми примера за несанкционирани нарушения на Решения по ОВОС на МОСВ от страна на концесионера Юлен АД, които са довели на свой ред до съществено увреждане на НП „Пирин” и съответно до неустановени от ДНП престъпления на Юлен АД по смисъла на чл. 278в от Наказателния кодекс:
1.Незаконно асфалтиране на площ с размер 7-8 дка в южната част на м. Бъндеришка поляна
Във връзка с медийна публикация на сайта на в. Дневник ( http://www.dnevnik.bg/novini_ot_vas/2010/07/17/934160_bunderishki_plac/ ) от 17.07.2010 г. потърсихме информация по реда на ЗДОИ от МОСВ на какво основание е асфалтирана южната част на м. Бъндеришка поляна в Национален парк „Пирин” - площ с размер 7-8 дка. Видно от предоставения ни документ с изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ (Прил. 1), МОСВ е разрешило при изграждането на „Трасе за летен и зимен биатлон в м. Бъндеришка поляна” да бъде „положена трайна асфалтова настилка по съществуващите трасета за зимен биатлон”.
Видно от приложения снимков материал – снимка от 90-те г. (Прил. 2), съществуващото трасе в южната част на м. Бъндеришка поляна е представлявало асфалтова ивица с ширина 2-4 м и с формата на елипса, разположена източно от стрелбището. Видно от снимката от в. Дневник от 17.07.2010 г. (Прил. 3) понастоящем асфалтираната площ включва не само т.нар. съществуващо трасе (асфалтовата ивица) за зимен биатлон от 90-те години, но и заключената в него тревна площ, което представлява безвъзвратно унищожение на тревно местообитание (виж Прил. 4) в Национален парк “Пирин” и нарушение на съгласуваното с изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ инвестиционно предложение.
2.Незаконно изсичане на горска просека в м. Чалин Валог при изграждането на четири-седалков лифт
Предоставяме ви разпечатка (Прил. 5) от сателитните снимки в Google Earth (http://www.google.com/earth/index.html ), която ясно показва, че новият четириседалков лифт в м. Чалин валог е бил изграден чрез незаконното изсичане на нова просека за лифта, вместо изграждането му в съществуващата в съседство просека на стар влек съгласно разпореждането в мотив 2-1 на Решение № 22-ПР/2007 г. на МОСВ (Прил. 6) за ИП „Изграждане на четириседалков лифт в м. Чалин Валог”. Това пропуснато от ДНП „Пирин” престъпление бе всъщност причината ЕК да стартира наказателна процедура срещу България през есента на 2009 г. във връзка с неспазване на европейското природозащитно законодателство.
3.Незаконно изсичане на клекови формации в м. Платото при изграждането на незаконна ски писта.
Предоставяме ви друга разпечатка (Прил. 7) от сателитните снимки в Google Earth, която ясно показва, че концесионерът на ски-зона Банско “Юлен” АД си е позволил да изгради нова ски писта чрез незаконното изсичане на просека с площ от 8 ха в клековите формации в м. Платото северно от съществуващите влекове „Платото”. Това се явява нарушение на ТУП на ски-зона Банско (Прил. 8) и на Решение по ОВОС №36-11/2001 г. на МОСВ (Прил. 9), с които е разрешено реализирането на ИП „Влек и ски-писта Платото”. С тези документи е разрешено единствено изграждането на нов ски влек успоредно на съществуващия и частичното разширяване на съществуващата ски-писта южно, а не северно, от трасето на двата влека.
Забележка: Чак през юли 2010 г., по своевременен сигнал на будни граждани и в резултат на острата реакция на медиите1, ДНП „Пирин” установиха постфактум незаконното изсичане на дървета в нарушение на условие т.1 на Решение по ОВОС №25-ПР/2010 г. на МОСВ (Прил. 9) при изграждането на нов шестседалков лифт от м. Бъндеришка поляна до м. Коларски път.
4.Допълнителна информация
Към тези красноречиви примери за безконтролното унищожение на Национален парк „Пирин” сме готови да предоставим информация и за неправомерни строителни дейности с тежка булдозерна техника и масовото изсичане на защитени гори при изграждането на останалите писти в ски-зоната, които по Решения по ОВОС не би трябвало да са по-широки от 30 м, а в действителност достигат до 100-120 м. Тези факти, разследвани от МОСВ понастоящем, са лесно измерими от неспециалист посредством помощните инструменти в Google Earth, констатирани са от БАН2 и мисиите на комитета по световното наследство към ЮНЕСКО3.
В тази връзка, ви предоставяме справка на ДНП от 17.02.2006 г. (Прил. 10), която показва, че сред всички тези престъпления от „обществена опасност” по смисъла на чл. 10 във вр. с чл. 9 от НК, ДНП Пирин е установила и санкционирала по административен ред само 12 нарушения, без да информира прокуратурата съгл. разпоредбите на чл. 33 от ЗАНН и без да изиска от нарушителите да възстановят увредените площи и гори в НП Пирин. Видно е, че налагането на скромни за толкова мащабен проект административни наказания изобщно не може да предотврати „рецидив” и повторни нарушения на законите от концесионера и неговите подизъплнители.

Има данни, че директора на НП Пирин е осъществил във времето множество членове на Наказателния кодекс в това число чл.219 ал.4, и несъмнено чл. 288 и/или, Чл. 294. Вероятно са извършени УМИШЛЕНИ престъпления по безстопанственост, с което директорът е нанесъл големи и непоправими щети на повереното му имущество - част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Трябва да се провери дали директорът не е осъществил лично укривателство, защото явно е спомогнал на Юлен АД извършило престъплението, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, защото не е уведомил компетентния орган прокуратурата за извършените от Юлен многобройни престъпления по чл. 278в. от Наказателния кодекс.

С цел установяване на потенциалните престъпления и данни за конфликт на интереси на директора на парка предлагаме да бъдат извършени допълнително следните проверки:
1.Разпореждал ли е директорът на ДНП „Пирин” на подчинените му да извършват административен контрол при реализирането на горепосочените 3 инвестиционни намерения, и ако да, защо резултатите от този контрол не са установили явните съгласно приложените доказателства нарушения?
2.Сезирал ли е директорът на ДНП „Пирин” районната прокуратура за установените от ДНП нарушения съгласно справката от 17.02.2006 г. и цитираната от в. Дневник проверка от юли 2010 г. и ако не поради какви причини?
3.Получавали ли са близки роднини на директора на ДНП „Пирин” банкови заеми от Първа инвестиционна банка (основен кредитор на проекта „Ски-зона Банско”) за строителство на семеен хотел и при какви кредитни условия (по непотвърдена информация на жители от гр. Банско)?

С оглед на горепредоставената информация считаме, че новото Министерство на околната среда и водите и Главната прокуратурата следва да предприемат конкретни мерки, с които да се подобри безотговорното управление на Национален парк „Пирин”, да се гарантира стриктното спазване на международните конвенции, българските и европейските закони, имащи отношение към опазването на Световното природно наследство и да се потърси отговорност от престъпниците, още повече когато са облечени с власт.С уважение:

Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел 0886 96 65 83
Приложения
1.изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ
2.снимка на м. Бъндеришка поляна от 90-те г.
3.снимка на м. Бъндеришка поляна от 2007 г.
4.снимка на м. Бъндеришка поляна от 2010 г.
5.сателитна снимка на м. Чалин Валог от 2007 г.
6.решение № 22-ПР/2007 г. на МОСВ
7.сателитна снимка на м. Платото от 2007 г.
8.скица на ТУП на ски-зона Банско от 2001 г.
9.решение по ОВОС №36-11/2001 г. на МОСВ
10.решение по ОВОС №25-ПР/2010 г. на МОСВ
социални мрежи