четвъртък, 31 март 2011 г.

вторник, 15 март 2011 г.

Японски синдром

От вестник Стандарт, кликни заглавието за оригинала.
"Париж

Инцидентът в японската АЕЦ „Фукушима” вече е достигнал шеста степен по седемстепенната международна скала за сериозността на ядрените инциденти, обяви Андре-Клод Лакост, директор на Френската агенция за ядрена безопасност, предаде АФП.

Най-високата седма степен е достигана само веднъж – при експлозията в Чернобил през 1986 г.

Японската агенция за ядрена безопасност дава на инцидента във „Фукушима” четвърта категория.

„Инцидентът е преминал в изцяло ново измерение спрямо вчера. Ясно е, че се намираме на шесто ниво”, коментира Лакост на пресконференция. „Основният ред на нещата се е променил”."

понеделник, 14 март 2011 г.

срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 15028
София, 09.12.2010

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИМА ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
по адм. дело № 14251/2010. Document Link Icon


ЧАСТНИЯТ жалбоподател е обжалвал определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на решението му за неизвършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за подмяната на съществуващ с нов седалков лифт.
ПРОИЗВОДСТВОТО е по чл. 60, ал. 7 АПК.
ЧАСТНАТА жалба, подадена в срок, е основателна.
1. Наличието на влязло в сила решение за неизвършването на ОВОС или на такова с положителна ОВОС е условие за инвестиционното проектиране и за разрешаване на строителството - чл. 144, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
2. Предварително действие на невлязлото в сила решение за неизвършването на ОВОС може да се допусне при предпоставките на чл. 60, ал. 1 АПК. Общ критерий по тях е възможността за значителни или трудно поправими вреди от забавянето на изпълнението, срещу която при това не стои възможност за такива или по-значителни вреди от допускането му. По начало административните актове по опазване на околната среда са предохранителни, ето защо предварителното изпълнение на разрешителните от тях може да се допусне само в изключителни случаи, в които евентуалните щети върху природата са очевидно по-малки от тези от липсата на незабавно действие.
3. В случая предварителното изпълнение на решението на министъра на околната среда и водите е допуснато поради значителните имуществени разходи на инвеститора по съхранението и охраната на новото съоръжение, ако не бъде монтирано в годината на демонтиране на старото, и поради подготовката на кръга от Световната купа по ски през зимата на 2010/2011 г.
4. Стойността на тези разходи, обаче, не е установена нито от административния орган, нито по делото, затова не би могло да се счете, че те са значителни по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК. Не е доказана и спешността на демонтажа на стария лифт преди влизането в сила на решението на министъра. Във всеки случай, тя не може да се обоснове със старта на Световната купа, ползването му за който, впрочем, също не е установено, тъй като такива стартове са провеждани успешно и при съществуващия лифт.
При положение, че проектът предвижда отсичането на 82 горски дървета, вредите от изпълнението му, състоящи се в разходите по новото им засаждане и пропуснатите биологични ползи от тях при успешно оспорване на решението на министъра, биха били несъпоставими с неустановените вреди от забавянето на инвестицията.
5. Не е било налице, следователно, основание по чл. 60, ал. 1 АПК за допускането на предварително действие на административния акт.
Следва определението и потвърденото се него предварително изпълнение да бъдат отменени, а искането отхвърлено, воден от което и на осн. чл. 235 вр. чл. 60, ал. 7 и ал. 6 АПК Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ допуснатото от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на негово решение № 33 - ПР от 2010 г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "ЮЛЕН" АД за допускането на предварително действие на решението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светлана Йонкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Дима Йорданова
/п/ Георги Ангелов
/п/ Севдалина Червенкова
/п/ Любомира Мотова

вторник, 8 март 2011 г.

Олигархът Антоан Николов вади Трещеник от Натура 2000


"Олигархът Антоан Николов, забогатял като син председател на Столичния общински съвет, иска да строи собствен ски курорт на Трещеник в Рила и чрез заместник-министърката на околната среда Евдокия Манева си е осигурил лоби в МОСВ, за да бъде изваден районът на строежите му от защитената зона Натура 2000..."

За да прочетете целия текст, кликнете заглавието.

- Опсаа,
няма да може да го прочетете,
вместо това ще може да прочетете,
например:
"Обхватът на защитената зона от екомрежата "Натура 2000" около националния парк "Рила" ще бъде гласуван в петък от съвета по биологично разнообразие към министерството на околната среда. Това съобщи вчера пред "Дневник" зам.-министър Евдокия Манева. След като бъдат одобрени, новите места ще бъде предложени на Европейската комисия за допълване на българския списък от защитени зони."

За да прочетете текста паднал от сайта на
Коалицията «За да остане ПРИРОДА в България»
отидете тук:
http://www.bluelink.net/voteblog/?q=node%2F105

Коментарът ми към горната случка е:
"Разправят интересен и сложен бил животът на мравките."

За да попрочетете за българския вариант на Антоан,
па макар и не "дьо Сент Екзюпери",
отворете линка:
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-02-02&article=176929
социални мрежи