четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Предложение за изключване от границите на Националния парк на територията, която обхваща „Ски-зона с център град Банско”

До

Министъра на околната среда и водите

Г-жа Нона Караджова

Адрес: бул. Княгина Мария Луиза №22, София 1000

Копие:
Да остане природа в България
Екологични НПОПредложение по чл. 36, ал. 2 във вр. с чл. 41, т.3 и чл. 42, ал. 1 от ЗЗТОт: Ани Иванова

Адрес за кореспонденция: София 1110, п.к.206, anka.k.ivanova@gmail.com
Уважаема Госпожо Министър,

Обръщам се към Вас с предложение за намаление площта на Национален
парк Пирин по реда на Глава Трета от Закона за защитените територии
чрез изключването от границите на Националния парк на територията,
която обхваща „Ски-зона с център град Банско”. Доводите за
предложението ми са следните:На първо място, бих искала да посоча, че не някое задълбочено научно
проучване, а от бърз поглед на сателитните изображения в Google Earth
(вижте приложените разпечатки) става ясно, че територията, върху която
е разположена ски-зона Банско, не отговаря вече на основния критерии
съгласно Закона за защитените територии, въз основа на който се
обявява една територия за Национален парк:„Чл. 18. (1): За национални паркове се обявяват територии, в чиито
граници не попадат населени места и селищни образувания и които
включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и
животински видове и местообитания, с характерни и забележителни
ландшафти и обекти на неживата природа.”Дори един непрофесионалист като мен може сам да забележи,
че недобросъвестното изсичане на гори и мащабното изграждане на
обслужващи сгради и техническа ски-инфраструктура (барове, ресторанти,
асфалтови паркинзи и алеи, трибуни, лифтове, влекове, системи за
изкуствен сняг, обезопасителни съоръжения, oформяне и укрепване на
ски-терени, противоерозионни съоръжения, бетонни водохващания и
водоеми, и т.н., и т.н.) са довели до прекомерното увреждане на
съществувалите преди 2001 г. сравнително естествени екосистеми,
местообитания и ландшафти в обсега на ски-зона Банско.

В потвърждение на тази теза е и Вашето предложение до
Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО за изключването на ски-зони
Банско и Добринище от обекта и включването им в буфернат зона към
обекта, което предложение е прието от Комитета и отразено в решение 34
COM 8B.5, взето на състоялата се между 25 Юли и 3 Август 2010 г. в
Бразилия 34-тата сесия на Комитета.Допускам, че Вашето предложение е било направено именно с оглед
неколкокранто повтаряните от Комитета упреци към България, че
„изключителното световно значение на обекта беше нееднократно и
значително повлияно от развитието на ски съоръжения и ски писти до
степен, при която обекта може да бъде разглеждан за включване в
Списъка на световното наследство под заплаха и, че всяко по-нататъшно
развитие на ски съоръжения или ски писти е критична опасност за
изключителното световно значение на обекта”.Не на последно място стои и въпросът за международния имидж на
Национален парк Пирин имайки предвид, че няма друг Национален парк на
континента, който да се слави не толкова с уникалната си природа,
колкото с факта, че в защитената му територия е развит един от
най-модерните ски-курорти в Европа.Дори най-запалените скиори като мен се възхищават на партньорството,
което са постигнали повечето Алпийски Национални паркове и прилежащите
им ски-курорти. Световно-известни и модерни ски-курорти като Вал
Дизер, Сер Шавалио, Лес дьо алпс, Сестриере, Капрун и т.н. са изцяло
разположени в т.нар. буферни зони на прилежащите им Национални паркове
Ванос, Екра, Парадисо, Хохе таурън и т.н. В същинската територия на
тези паркове обаче държавите са предприели всички възможни мерки да
гарантират на посетителите им възможността да се наслаждават на дивата
природа във възможно най-естествен вид. Освен категоричните забрани за
каквото и да е ново строителство, в някои паркове се прилагат и такива
крайни мерки като забрана за воденето на домашни животни и
колоезденето даже (вижте приложената разпечатка от брошурата на
Национален парк Екра).Във връзка с гореизложените доводи се надявам да
разгледате в срок моето предложение и пред цялото ни общество да бъде
открито поставен въпроса възможно ли е ски-зона Банско да продължи да
се счита като част от съхранената дива природа на Национален парк
Пирин?Дата: 07.02.2011 г. С
уважение,…………….

/ Ани Иванова /

4 коментара:

 1. Страхотно!
  Нямам думи!
  Изключително е предложението Ви госпожо!

  ОтговорИзтриване
 2. Дето се вика,
  ако беше се случило в предварение
  на инвестиционните намерения,
  нямаше да се налага сума ти люде,
  от рода на Ваня Григорова,
  Евдокия Манева,
  Амадеус Кръстев
  и сие
  да се зоркат
  и да им се ПОМАГА
  да имат ПРАВИЛНА позиция/

  ОтговорИзтриване
 3. Трите спатии с които цака на времето Цеко:
  Евдокия Манева
  Ваня Григорова
  Амадеус Кръстев!

  ОтговорИзтриване
 4. Имам отговорът на МОСВ, ама няма да го публикувам.

  ОтговорИзтриване

социални мрежи