четвъртък, 17 юни 2010 г.

АСАРЕЛ МЕДЕТ Юни 2010 празнува обявената от ООН година за борба с биологичното разнообразие


хората
не са уведомени
за проблема
и водата
от реката
продължава да се
ползва за напояване

Мъртва риба в река Луда ЯнаВ офиса на Зелени Балакни постъпиха сигнали, че в горното течение на река Банска Луда Яна (община Панагюрище) вече два дни плува мъртва риба. Големи количества мъртва риба имало изхвърлена и по бреговете на реката, където вече се събирали да се хранят диви птици и животни и дори домашни котки. Реката е била отровена и сега мъртвата риба на свой ред представлява опасност за животните, които се хранят с нея.

Гражданите, подали сигнал, са разтревожени най-вече за хората надолу по течението на Банска Луда Яна, Луда Яна и Марица, които не подозират за отравянето и поливат градините си от тези реки.

Според РИОСВ-Пазарджик, източник на замърсяването е минно-обогатителния комплекс Асарел Медет. В нощта на 15-ти срещу 16-ти юни, в резултат от проливнните дъждове, се затлачила канавка с богати химични разтвори от окисния отвал на предприятието. Отровната вода се изляла в река Асарелска и от там в Банска Луда Яна. Предприятието обаче не уведомило своевременно районната инспекция. Експертите от РИОСВ получили информация от сигнал на граждани и успели да вземат проби чак наследващия ден.

Според екологичната инспекция ръководството на Асарел-Медет е взело мерки да възстанови проводимостта на канавката.
Предприятието ще бъде глобено за укриване на информация, което е възпрепятствало навременната реакция на контролния орган. Не са били уведомени гражданите живеещи по течението на засегнатите реки, а и инспекцията не е успяла да вземе проби от момента на най-високото замърсяване. За съжаление укриването на информмация при подобен род замърсявания е често срещана практика в България.

Зелени Балкани припомнят случая с изтичането на хвостохранилището на Горубсо-Лъки в река Чепеларска в края на 2008г. Тогава предприятието укривало месеци наред, че съществува проблем, докато в един момент се отворила цяла яма под стената на хвостохранилището и от там в реката изтекоха хиляди тонове хвост.

Тези трагични инциденти навеждат на мисълта, че глобите за замърсяване на води и най-вече тези за укриване на информация са твърде ниски и предприятията лесно могат да си ги позволят. В същото време отговорността към човешкото здраве и околната среда в България продължава да е твърде малка.

Факт е, че някои от предприятията в Средногорието години наред редовно плащат глоби за заустване на отровни води в реките и нищо друго не се случва. Реките продължават да текат мръсни и от време на време дори с мъртва риба.
Според институциите всичко е под контрол....

Остава отворен въпросът готова ли е страната ни да въвежда в минната и преработвателна индустрия още по-опасни технологии и химични вещества, като излужването с цианид?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи