четвъртък, 17 юни 2010 г.

Асарел-Медет”, ръководството категорично заявява


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

В „Асарел-Медет” не е имало производствена авария

Стихиен пороен дъжд от 92 литра /кв.м предизвика инцидентно затлачване

на отводнително съоръжение

По повод разпространената информация за „Асарел-Медет”, ръководството категорично заявява, че в минно-обогатителното предприятие не е имало производствена авария по технологични причини.

В резултат на незапомнен за дружеството досега пороен дъжд на 15 юни вечерта частично е било затлачено отводнително съоръжение. Във вторник, за по-малко от два часа - между 18 и 20 часа, над територията на комплекса са се изсипали над 92 литра на кв.м. В резултат на това в реката вероятно е изтекло известно количество твърд отток.

Незабавно, още същата вечер, на мястото спешно са мобилизирани техника и екипи, които да отстраняват нанесените щети от бедствието.

На 16 юни, между 21 и 23 часа, РИОСВ – Пазарджик, извърши проверка на територията на компанията. Според съставения протокол проверката е по сигнал от Гражданска защита – Пазарджик за наличие на измряла риба в река Банска Луда Яна.

Констатирано е, че вследствие на поройния дъжд е увеличен повърхностният отток и отводнителни съоръжения са частично запълнени със скална маса и утайки. Посочва се, че временно са прокопани канавки, че се работи по засегнатите участъци и в момента на проверката е преустановено изтичане на повърхностни и дренажни води към река Асарелска. Представителите на контролните органи са взели водни проби от два пункта.

Ръководството и специалистите на компанията оказват и ще продължат да оказват пълно съдействие на контролните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за случая, както и за пълното преодоляване на всички последствия от него.

Същевременно „Асарел-Медет” категорично се противопоставя на опитите този случай, предизвикан от стихийно природно бедствие, да се използва за тиражиране на манипулации от неназовани източници, че била „системен източник на замърсяване”.

За последните 10 години „Асарел-Медет” е вложил над 40 млн. лева в нови екологични проекти. Това е първото дружество в страната, което е сертифицирано по международния стандарт за опазване на околната среда IS0 14 001 още през 2002 г. Компанията стриктно спазва екологичното законодателство и има водещи позиции в миннодобивния бранш в България. «Асарел-Медет» е единственото предприятие на територията на общината и областта, което е изградило три пречиствателни станции за води.

17 юни 2010 г., Панагюрище

За допълнителна информация:

Александър Чобанов,

Директор «Човешки ресурси»

«Асарел-Медет» АД

Тел. 0357 / 60 210, 0889 21 21 03

ovk@asarel.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи