четвъртък, 13 май 2010 г.

Икономически изгоди от съществуването на вълка

Икономически изгоди от съществуването на вълка

За природозащитниците има три основни причини за опазване на вълчата популация или за подпомагане възстановяването на вълка в цяла Европа: етични, екологични и социологични.
Но всички тези доводи не са често споделяни от местните хора, живеещи в близост до природата. Отбелязвайки някой възможности за икономически изгоди, наличието на вълка, може да помогне за намирането на нови причини за приемане на вълка от местните общности.
Определено за да има ефективност икономическата изгода трябва да бъде за обществото като цяло, а не само за няколко местни жители.Представяйки предимствата би било изключително съществено да се представят възможните ползи от наличието на вълка
По-специално туризмът (еко-туризъм) би имал големи възможности за развитие и би могъл да увеличи заетоста на местното население в райони с наличие на вълци.
Но не трябва да забравяме, че възможностите за икономически облаги от туризма ще са възмжни само докато вълка е рядък и пазара може да бъде презадоволен бързо след възстановяване на вида в региони и страни от които е изчезнал.

Три примера ще дадем тук за да покажем възможностите, които дава образа на вълка за икономическо ползване, като в различни социално-екологични ситуации може да се ползват един или друг от тях или всичките

1. Турове с водачи
Целта е да се доведат туристи до район в който вълка се среща и да се даде възможност за контакт с вълчо присъствие и да се запознаят туристите с проблемите на вида. При такава дейност целия район ще се възползва от присъствието на туристите.
Една атрактивна програма трябва да включва различни възможности и дейности, като нощно или дневно наблюдение на животните, възможности за упражняване на спорт или риболов в района на вълците и др. Такива програми би следвало също да включват хората в събирането на информация и да се придружават от лекции с прожекции на филми или диапозитиви. Поради това, че възможностите за пряко наблюдение са редки, други дейности свързани с вълците трябва да се ползват(взимане на отпечатъци от следи, виене през нощта за предизвкване на отговор и други). Туристите трябва да могат да си вземат нещо от терена (например отливки от следи или склупторки и пластични отпечатъци направени от местните жители).
Успехът на туровете с водач би зависел от способностите на самите водачи сред природата. Поради тази причина би било добре за увеличаване на опита и знанията на водачите да се увеличат с познания по комуникация, организация и теренна техника, като звукозаписна например.
Подобни познания и умения могат да се придобият в специализирани учебни центрове за обучение на водачи за познавателен туризъм (такива вече съществуват в някои страни).
Туровете с водачи трябва да се развиват в сътрудничество със специалисти които могат да подпомогнат да се развият тези идеи.
2. Лого/етикет "ВЪЛК"
Лого ВЪЛК би могло да се създаде за да е лесно разпознаваемо от ползвателя или клиента (такива, каквито са за билологични продукти или органична храна). За да бъде по-ефективно, трябва да е признато от местните власти, а също националните власти и да бъде контролирано от институции.
Етикетът може да се разпространи и сред хотели и магазини участващи в процеса по съхранение на вълка в района. Би следвало да е обекчена продажбата на местна продукция с такъв етикет на туристи. За по-голяма ефективност логото/етикет трябва да се дава на цели села или райони Такъв етикет може да се ползва за да се прави популяризация на региона (както сент бернара е изпозван за някои райони на Швейцария).
3. Центрове за вълка
Центрове за вълка адаптирани към местните условия е необходимо да се създадат. Такива центрове ще предоставят информация за цялата дива природа на района заедно с информацията за вълка. Когато е възможно да има магазин за сувенири музейни сбирки изложби, а също и заграждения с уловени животни и други инфраструктури може да се добавят. Възможности за заетост трябва да се създават. Подкрепа от местната власт е есенциална за реализацята на подобни дейности.
Необходимо е да се предприеме цялостно проучване на възможностите за икономическо ползване на вълка.
Досега поради статута на вида, ловът на вълци е била основно единственната възможност за икономическа изгода, чрез ловен туризъм.

1 коментар:

  1. в съседна Румъния в рамките на Карпатския проект за едрите хищници е разработена програма за развитието на “туризъм с едри хищници” в малък регион на югоизточните Карпати, който за няколко години формира 560 хил. евро годишен оборот, като 260 хил. от това число остават в местната общност (семейни хотели, местни гидове, конни бази и т.н.)

    ОтговорИзтриване

социални мрежи