понеделник, 10 май 2010 г.

ЕП иска пълна забрана за използването на цианид в минните технологии

Депутатите настояват Комисията да въведе пълна забрана върху използването на цианидни технологии в минното дело в Европейския съюз преди края на 2011 г., с цел опазване на водните ресурси и биологичното разнообразие.Според тях компаниите, работещи с отпадъци от добивната промишленост, трябва да бъдат задължени да имат застраховка за обезщетение за нанесени вреди в случай на авария или неизправност, а минните проекти, които използват цианидни технологии, не трябва да бъдат подкрепяни.

В приетата на 5 май резолюция депутатите подчертават, че въвеждането на пълна забрана върху използването на цианидни технологии е "единственият сигурен начин да опазим нашите водни ресурси и екосистеми от цианидното замърсяване от минното дело". Те насърчават разработването и прилагането на по-безопасни – и по-конкретно безцианидни - алтернативи за минното дело.

По-нататък членовете на ЕП призовават Комисията и държавите членки "да не подкрепят, пряко или непряко, минни проекти в ЕС с използване на цианидни технологии до въвеждането на обща забрана, както и да не подкрепят такива проекти в трети държави". Комисията трябва да насърчава индустриалното преобразуване в зоните, в които е забранено използването на цианид в мините, посредством подходяща финансова подкрепа за алтернативни екологични производства, възобновяема енергия и туризъм.

Приетият текст призовава също така Комисията да предложи изменение на съществуващото законодателство относно управлението на отпадъците от добивната промишленост, "така че всяко извършващо дейност дружество да бъде задължено да разполага със застраховка за обезщетение за нанесени вреди и за покриване на обезщетението за щетите и разходите, възникнали за възстановяване на първоначалното екологично и химично състояние в случай на авария или неизправност".

Резолюцията беше приета с 488 гласа "за", 48 "против" и 57 "въздържали се".

1 коментар:

 1. поименно гласуването на българските евродепутати:
  'За' - Първанова (НДСВ), Михайлова-Неински (СДС), Вигенин (БСП), Калфин (БСП), Йотова (БСП), Кирилов (БСП), Ковачев (ГЕРБ), Неделчева (ГЕРБ), Д. Стоянов (Атака);
  'Против' - Е. Стоянов (ГЕРБ);
  'Въздържа ли се' - Казак (ДПС), Хюсменова (ДПС), Панайотов (ДПС), Уручев (ГЕРБ), Иванова (ГЕРБ), Илчев (НДСВ);
  Бинев (Атака) и Малинов (СДС) не са гласували.

  ОтговорИзтриване

социални мрежи