вторник, 27 април 2010 г.

Достойнството на позицията изчезва

Мария Неделчева (PPE ). - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, използването на цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос, който не оставя никого безразличен. Познаваме законовите мерки, които Европейският съюз е предприел. Те имат ясно послание – да продължим да гарантираме високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда чрез подходящи средства, структури, механизми на контрол и системи на управление. Да продължаваме да активираме общественото мнение в Европа е част от нашата мисия. Но когато това става чрез игра със страховете на хората и използване на екологичната карта в защита на друг тип интереси, достойнството на позицията изчезва.

Според доклад на SRE Consulting, по-голямата част от цианидите, които понастоящем се употребяват в промишлен мащаб, се използват за целите на химическата промишленост и повърхностна обработка на метали. Това означава, че дори да ги забраним за употреба при добива на злато – те ще продължат да се използват за други цели и нашата забрана няма да доведе до значително намаляване на употребата им като цяло. Аз абсолютно подкрепям задължителната необходимост от оценка за въздействието върху околната среда, както и упражняването на предварителен и последващ контрол както от страна на операторите, така и от страна на контролните органи в нашите държави.

В момента в моята родина – България, няма изрична забрана за употреба на цианиди при добив на злато. В този случай, използването на други технологии, и то във време на криза, не е с доказанo по-голяма ефективност. Това не значи да правим компромиси, а да послушаме гласа на разума и да не се поддаваме на крайности. Защото пътят от едната група на отрицателите към групата на хората с друго виждане минава през Вас – това е мост, който, призовавам Ви, не трябва да изгаряме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи