сряда, 5 май 2010 г.

Гласуване в ЕП днес 13 - 15 h.

72 deadline - Предложения за резолюция - Забрана за използването на цианид в минните технологии -[2010/2593(RSP)]
B7-0238/2010, B7-0239/2010, B7-0240/2010, B7-0241/2010
Разисквания : Cряда, 21 април 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи