петък, 28 януари 2011 г.

Илюзии и ненаучност облечени в съглашателство.

"Определена е числеността на кафявата мечка у нас

27 January 2011

Националната комисия за кафявата мечка проведе заседание нa 26 януари 2011 г., на което бяха обсъдени анализите на данните от проведения мониторинг на мечката в цялата страна. По анализиране на данните и изготвяне на изчисленията работиха три екипа, независимо един от друг по различна методика: екип на доц. Николай Спасов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН; на Руслан Сербезов от МОСВ и Института по информационна и комуникационна технология при БАН; на Александър Дуцов от Сдружение за дива природа „Балкани”. Тези екипи достигнаха по три различни методики до близки резултати за численост на кафявата мечка и се обединиха за бройката 550 плюс/минус 10 екземпляра за територията на България. На база на тази численост и резултатите за броя на мечките във всяка област Националната комисия се обедини около следните решения:
• Дерогацията /изключение за отнемане от природата чрез отстрел/ на кафявата мечка за 2011 г. се определя на 17 броя мечки за цялата страна;
• Комисията разпредели да се извърши дерогацията в следните райони: област Смолян и Държавно ловно стопанство „Кормисош” - 7 броя мечки, област Благоевград – 1, област В. Търново, Габрово, Ловеч – 5, област Ст. Загора - 1, област Пазарджик – 3.
В заседанието на комисията участваха експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Българска академия на науките и Сдружение за дива природа „Балкани”, Област Смолян, РИОСВ Смолян."
Информацията е от страницата на МОСВ

1 коментар:

  1. Здравейте, скъпи управляващи мечия ресурс в България!
    Колко мечки се убиват незаконно в България, годишно?

    ОтговорИзтриване

социални мрежи