петък, 14 май 2010 г.

Изпълнителна Агенция по горите
Изпълнителна Агенция по горите
Държавно ловно стопаство „Борово“
До РДГ – гр. Пазарджик
изх. # 773/10.05.10г.

Във връзка с представения ни план за управление на вълка имаме следните писмени предложения и становище по материалите както следва:

предимства и недостатъци на обявяване на защитен период за вълците – смятаме, че при данните от последната таксация а страната 3560 броя вълци, не е оправдано въвеждането на ограничителен режим при отстрела им. В тази връзка предлагаме създаването на работна група по плана за управление на вълка, която да заседава минимум 1 път годишно, и при достигане на препоръчителните норми от 2 бр. Вълци на 100 000 ха. Ловна площ т.е. Около 150 бр. За страната, да обсъди прилагането на такъв режим. В състава на работната група задължително да присъстват представители на ловните стопанства.
Състоянието на запасите от вълци в момента влиянието им върху числеността на другите животни – както споменахме в коментара по т.1, вълчия запас за страната е прекалено голям. Не прави изключение и ДЛС „Борово“, с таксация 10-12 вълка за 2009г., и 10 за 2010г. При препоръчителна норма 1 бр. Тоест, запаса на вълка надхвърля повече от десетократно допустимия запас. Относно влиянието на популацията върху числеността на другите видове, е достатъчно да споменем средната дневна норма за хранене на вълка – 1 кг. Месо. За страната ежедневно се понасят загуби на дивеч от 2500 кг. При всички популации, респективно за ДЛС „Борово“ около 8000 кг. За 2009 и 2010 г. При средно тегло на бр. 40 кг., приблизителната цифра на загубите за стопаството е 200 животни за двете години, а общия брой на таксираните, без мечка и включително глухара е 711 бр. За 2009., и 805 т.е. 14% от таксираните запаси стават жертва на вълка. Показател на влиянието на вълците върху всички популации е таксирания малък брой на приплоди и едногодишни за десетгодишен период.
Относно възнаграждението за убит вълк – От годините, в които е започнало изплащането на възаграждение за убити вълци – 1954и следващи, то е приблизително еднакво – 100 лв. Имайки предвид, че заплатата на горски стражар при въвеждането на възнаграждението е била 50 лв., смятаме за уместно да предложим вжзнаграждението за убит вълк да бъде обвързано с минималната работна заплата в страната – поне 1.5 мин.раб.заплати а при нужда от корекции да се обсъжда от състава на работната група по плана за управление на вълка при ежегодните и заседания.Освен парично, предлагаме връщане и на материалното стимулиране за отстрел на вълк – 2мз стр.дървесина с право на продажба, по тарифни такси на корен.
Да се въведе обезщетение /от бюджета, или от фондове/за всеки вълк над допустимия запас за стопанисваните територии от страна на горски, ловни стопанства, ловни сдружения и други, стопанисващи дивеча.
Обезщетението да бъде в размер минимум на годишните загуби от вълците на база минимума като консумация на месо на вълк, както и по методика, разработена от участниците в плана за управление и актуализирана при ежегодните заседания на работната група по плана.
Всички разходи по извършвания мониторинг и събираните проби да бъдат поемани по възможност от външни фондове.
Да бъде дефинирано понятието „експерт“, в присъствието на когото да бъдат установявани щетите от вълците.Разходите за наемане на такива експерти да бъдат за сметка на МОСВ.
Да бъде прието като „биологично“по смисъла на Закона за биологичното разнообразие образованието при различните образователни степени от ЛТУ.
Да бъде дискутиран въпроса с местата за подхранване на вълците, т.нар. „стървилища“ като добри места за мониторинг на популацията.
Да бъдат предвидени средства за закупуване на оборудване /прибори за нощно виждане, упойващи пушки идр./ от страна на финансиращите плана за управление на вълка и предоставени на пряко заетите с дейността по мониторинг и управление на популациите – ловните стопанства и др. стопанисващи дивеча.ДИРЕКТОР:
/инж. Й. Йорданов/

3 коментара:

 1. Толкова много мисъл! Ох колко много мисъл има тук!
  Чак ум не ми го побира!

  ОтговорИзтриване
 2. Колко мъка има по този свят!
  Различните представители на Агенцията по горите дадаха различни данни за таксациите. Например Г-н Григор Пенев средния на снимката даде 2026 вълка, като гласувани в ловния съвет.

  ОтговорИзтриване
 3. Да максимизираме броя на дивеча! (както малко по-рано построихме Девня, Кремиковци, Радомир, ТЕЦ Марица Изток и АЕЦ Белене)
  Да убием вълка - американски капиталист!

  Пфу, тази мижитурка заслужава да се издъни пред началника си.

  ОтговорИзтриване

социални мрежи