петък, 19 февруари 2010 г.

Всяка една организация основана предимно на финансов интерес рухва, когато няма свеж приток на пари.

Всяка една организация основана предимно на финансов интерес рухва,
когато няма свеж приток на пари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи