сряда, 3 февруари 2010 г.

Евдокия Манева продължава да мърсува

Кликнете на заглавието за да видите какво смятам по въпроса Манева.
То верно държавата ИМ на нищо не мяза.
Но страната НИ не заслужава управлението ИМ.

А ето от ПП ЗЕЛЕНИТЕ:

ПОЗИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ
ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГМО

03 февр. 2010

Предложените от Правителството промени в Закона за генетично модифицираните организми (ГМО) представляват поредния опит за натиск от страна на заинтересовани мултинационални компании за либерализирането на режима за освобождаване на ГМО в околната среда в България в разрез с обществените интереси и правата на гражданите в страната.

Освобождаването и отглеждането в околната среда на ГМО представлява неприемлив риск за човешкото здраве, и води до необратими последствия за земеделието, икономиката и природата в България.

Дългосрочната забрана може да бъде гарантирана чрез промяна на европейското законодателство в същата посока – към категорична забрана за използване на ГМО семена и култури в естествени условия и освобождаването им в околната среда, както и постигане на пълна прозрачност при вземането на решения в тази област.

Основеният защитник на либерализирането на режима за ГМО и интересите на мултинационалните компании е Заместник-министърът на околната среда Евдокия Манева, като на обществото се предоставя невярна информация за истинските мотиви за промяна в националното законодателство.

Ето защо:
1.Подкрепяме досегашните действия и протести на неправителсвените организации и граждански групи за забрана на разпространението на ГМО в България.
2.Призоваваме народните представители в 41вото Народно събрание на Р България да наложат максималните ограничения за разпространението на ГМО в България, съгласно сега действащото европейско законодателство, изразено в нашето становище1 от 13.01.2010 г.
3.Настояваме за ефективен контрол върху забраната и подробно етикетиране на всички хранителни продукти, съчетано със засилен контрол върху семената и земеделската продукция в България.
4.Предпримане на кампания за въвеждане правото на мораториум върху освобождаването в околната среда и разпространението на пазара на ГМО по избор на страна членуваща в ЕС посредством промяна в европейското законодателствo.
5.Настояваме за незабавно прекратяване на правомощията на Заместник-министър Евдокия Манева заради защитата й на опасни за българските граждани технологии и организми, включително ГМО и цианидната технология за добив на злато.

България с невероятните си природни дадености, сортове и породи има необходимост от Закон за биологичната сигурност, а не от Закон за ГМО.

Като алтернатива на използването на ГМО настояваме за активна подкрепа от страна на Правителството за развитие на биологичното земеделие и производството на биопродукти, както и за осъществяване на ефективна подкрепа за българските фермери, произвеждащи качествени и чисти храни, включително и чрез своевременно изплащане на средствата по агроекологичните мерки в Програмата за развитие на селските райони.

За контакти:
Петко Ковачев 0888 420453, petko.kovachev@bulgariangreens.org
Деница Петрова 0889880908, denitsa.petrova@zelenite.bg

ПП ЗЕЛЕНИТE

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи