понеделник, 1 април 2013 г.

http://bulgariangreens.blogspot.com/

Да върнем държавата на гражданите! Промени в устройството и работата на държавата България с цел тя да започне да работи за и под контрола на своите граждани.

понеделник, 12 декември 2011 г.

Златната планина на мормоните Йордан Мичев

Кликнете заглавието,за да прочетете от източникаСтранно решение на Министерския съвет хвърли в ужас жителите на Горна и Долна Диканя, които не са знаели за предстоящия добив на благородни метали до къщите им

Чиновниците в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма вероятно не са запознати къде се намира почти обезлюденото село Мечкул. То е кацнало върху северозападните склонове на Пирин и е в община Симитли. Наблизо е село Брежани, където още от царско време се добиват кафяви въглища.
Подчинените на министър Трайчо Трайков обаче знаят, че в Мечкул има залежи от благородни метали и смело го слагат до радомирските села Долна и Горна Диканя, които се намират на стотина километра от Пирин планина. Според решение № 748 от 7 октомври т.г. Министерският съвет дава на фирмата "Голдън Бийч Прима БГ" ЕООД концесия за добив на злато и сребро на близо 400 дка от находище „Диканите", участък „Вакарелец", в землищата на селата Горна Диканя, Долна Диканя и Мечкул, община Радомир.
Срокът на концесията е за 35 години, а средногодишният ще е 35 000 тона руда, става ясно от доклада пред кабинета на министър Трайчо Трайков. Компанията ще инвестира за строителство 2.8 млн. лв., преди да започне добива. По още 2 млн. ще бъдат вложени на 13-ата и 23-ата година от концесията. Концесионната такса, която ще получава годишно държавата, е от 1.6 до 4% от стойността на добитите златни руди, а размерът ще зависи от рентабилността на нетните приходи от продажби. При висока рентабилност държавата ще получава по-висок процент.
Присъствието на Мечкул в този документ едва ли е толкова важно. По-важното е, че хората в Горна и Долна Диканя разбират за това правителствено решение от изтекла в интернет лаконична информация. А находището се намира само на няколко километра северно от двете села, в полите на Витоша. В близост до него минават две реки, които се вливат в местния язовир "Диканите". От неговите води пък се напоява половината Радомирско поле.
Фирмата концесионер "Голдън Бийч Прима БГ" е повече от интересна. Регистрирана е в София и e член на минно-геоложката камара. Едноличен собственик на капитала е "Геостар Майнинг България". Тя е купила активите от регистрираната във Великобритания "Лондон енерджи кeпитъл". Продавачът и купувачът са едно и също лице - 28-годишният Тодор Иванов. Съсобственик е Марио Георгиев. Според фирмените регистри Георгиев държи регистрацията на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Под това име у нас официално е регистрирана като вероизповедание сектата на мормоните. Според Марио Георгиев няма никаква връзка между религията и бизнес начинанията му, а църквата се издържа от десятъка на своите членове.
Въпреки странните връзки с мормоните дотук всичко около фирмата е по правилата. Оказва се обаче, че историята около получаването на разрешението за добив на това находище е доста необичайна. Концесията е получена по право, защото през 2009 г. "Голдън Бийч Прима БГ" е регистрирала търговско откритие за злато в участъка. Преди нея мястото е проучвано и от международната минна компания "Хиъруорд Венчърс". През февруари 2009 г. "Голдън Бийч Прима БГ" изпраща писма до кмета на Долна Диканя Елинчо Колев и до кметския наместник на Горна Диканя Нина Лазарова, в които ги уведомява, че е извършила проучвания, показващи наличие на залежи от злато в участъка над двете села. Никой от селяните обаче така и не разбира за плановете на фирмата. Междувременно компанията става спонсор на футболния клуб "Витоша" (Долна Диканя), който играе в югозападната "В" група. Кметът на селото Колев е изключително запален по футбола и прави всичко възможно клубът да се задържи в третия ешелон на футболното първенство.
През май 2009 г. Колев уведомява кмета на община Радомир Красимир Борисов, че не са постъпили жалби или становища от жителите на Долна и Горна Диканя срещу разработването на находището. Писмото обаче потъва някъде в чекмеджетата на общината и е открито едва преди три седмици, когато излиза решението на Министерския съвет. Местните се вдигат на бунт и започват подписка, в която се включват над 450 души, а ръководството на община Радомир до последно твърди, че не знае нищо за намеренията на фирмата.
През тези повече от две години обаче "Голдън Бийч Прима БГ" е работила усърдно по документацията на бъдещото находище. Например от справка, изготвена от службата "Земеделие и гори", става ясно, че част от терена попада върху държавен горски фонд, друга част - върху частни имоти, а трета - върху земи по чл. 19, тоест непотърсени от собствениците им терени, които се управляват от общината. Досега никой не е уведомил собствениците на земите, както изисква Законът за подземните богатства.
Интересни маневри са правени и в РИОСВ- Перник. Тогавашният директор на местната екоинспекция Людмила Аначкова взема решение, че в случая с находището не е необходимо изготвяне на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Причината - според първоначалния вариант площта, на която ще се разработва находището, е 209 дка, а по закон не е необходим ОВОС за терен под 250 дка. В решението на МС от октомври т.г. обаче се оказва, че теренът е увеличен на 392 дка и според действащото законодателство задължително трябва да се изготви екооценка.
През 2009 г. Людмила Аначкова излиза само със становище, основаващо се на справки от компанията, относно формално писмо от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград, в което се твърди, че под терена няма подпочвени води и не преминават реки. Освен това се прави констатация, че находището не попада в границите на „Натура 2000" - зона Витоша. Никъде обаче не се споменава, че голяма част от землището на Горна Диканя попада в „Натура 2000" - зона Верила. Не е правено и проучване на "розата на ветровете" в района. Всъщност точно в бъдещото находище има много редки растителни видове, както и тракийска могила, разкопана от иманяри, но и на това не е обърнато внимание.
Мястото, върху което фирмата на мормоните ще търси злато, е наистина приказно и неслучайно до него ловната дружинка си е направила хижа. Горите тук са пълни с дивеч, тъй като наблизо е Държавната дивечовъдна станция "Студена". Стотици софиянци пък са си накупили места и къщи в Горна Диканя именно заради красивата природа и чистия въздух.
"Всичко това, заради което дойдохме да живеем в Диканите заедно със семействата си, сега ще отиде по дяволите", казват Ангел Зарков и Асен Велев. Двамата са сред ръководителите на инициативния комитет, който се бори срещу решението за златната концесия на "Голдън Бийч Прима БГ". Жителите на двете села вече са наели адвокат, който да защитава правата им срещу държавата в съда. "Това решение е взето от правителството тихомълком, използвали са факта, че парламентът е разпуснат, общинският съвет в Радомир - също, и че няма кой да реагира на безобразията им", казва Зарков.
Велев допълва, че ако се допусне добив на злато, районът ще бъде отровен за десетилетия напред. "Хората тук са инвестирали много повече средства, отколкото обещава тази фирма като инвестиции. До седмици ще бъде отворен хубав хотел за селски туризъм точно в махала Старо село, която е най-близко до находището. Освен това се инвестира много в земеделието. Тук се произвежда най-чистата селскостопанска продукция в района около София."
В кръчмата в махала Клисура, която е на около 2 километра от находището, темата за златото е най-обсъжданата. "Ще ни отровят всичко - водата, въздуха, земята. Не ги искаме тия - мормони ли са, какви са. На бунт ще се вдигнем, ако трябва дни наред ще блокираме пътя за Кулата, но няма да ги пуснем при нас", заканва се един от редовните посетители на заведението.
В решението на МС никъде не се споменава думата "цианиди", но от т.нар. излужване на рудите става ясно, че ще се използват и химикали. Освен че ще е опасно, това производство се очертава и като крайно нерентабилно. Според проучванията от 1 тон земна маса тук излизат 2 г метал, а при добив по-нисък от 5 г/тон тази дейност е на загуба.
Местните смятат, че инвеститорът по-скоро има интерес да използва находището като каменна кариера, отколкото за добив на злато. Скоро ще стартира строежът на автомагистрала "Струма" в участъка от Долна Диканя до Дупница и ще са необходими големи количества чакъл, които кариерите край близкото село Студена трудно ще могат да осигуряват заради изчерпването им. За сметка на това землищата на Горна и Долна Диканя са богати на този материал.
"Ще отговорим на всички въпроси след изборите - казва Георги Лесидренски, който е управител на "Голдън Бийч Прима БГ". - В момента се говорят страшно много глупости, темата е силно политизирана и влиза в предизборната кампания. Ние сме сериозна компания и ще направим всичко възможно да убедим обществеността в района за ползите от това производство."
Очевидно изборите решават подобни проблеми, но ако във всеки такъв случай продължават да се търсят предизборни цели, натискът на парите винаги ще надделява над съпротивата на хората, опазването на природата и интересите на държавата. Така бе и в Челопеч с канадците от "Дънди прешъс метал", такива са плановете и за Крумовград, където същата компания иска да разработва находището "Ада тепе".
Междувременно през 2010 г. България се нарежда на четвърто място в Европа по годишен добив на злато с 2.5 тона. На първо място със 17 тона е Турция, втори и трети са Швеция и Финландия съответно с 6.3 и 5.7 тона. Нещо от това да се е усетило в държавния бюджет при сегашните рекордно високи цени на златото?

неделя, 6 ноември 2011 г.

“based on emotion and irrational fears.”

От какво ги е страх най-много "рационалните", демек хората на "сметката" - разбира се, че от емоцийте и страховете на хората

"A large investment like ours will raise the standard of living in the whole municipality and will turn the wheel."

В България Инвестиция се нарича влагането на малко пари от някого за да отнесе почти всичко.
Обикновенно инвестиция се нарича, когато влагаш пари за бъдещо развитие, или не?
В случая ще има разруха.
Разруха на начин на живот базиран на производство на храни.
Разруха на начин на живот базиран на селскостопанска продукция.
След петнадесет години, отидете да видите резултатите от "рационалното"!

Кликнете заглавието, за да отидете към статията в Таймс, дето е повод за обърканото писание отгоре!

четвъртък, 6 октомври 2011 г.

Как се изнася злато? Чиe беше, чиe става?

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

06.10.2011г.ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК

КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК

ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕП

КОПИЕ: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

МЕДИИУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Изпращаме Ви поредния сигнал с регистрирани престъпления на Дънди Прешълс Металс, дъщерните и компании Челопеч Майнинг и Болкан Минерал енд Майнинг Крумовград осъществени в престъпно съдружие с компетентните държавни институции. Представяме Ви многобройни факти, доказателства и данни за Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел създаване на безнаказаност при ограбване на държавата с резултат увреждане на природата и увеличаване на риска за живота и здравето на населението в целия район.

Основания:

/Приложение 1 Становище на Коалиция за устойчиво развитие, социална мрежа /

1. Върховния административен съд ВАС през 2009 г. по жалба на неправителствения сектор отхвърли ДОВОС и отмени комплексно разрешително на „Челопеч майнинг” ЕАД за проект за фабрика за излужване с цианиди и увеличение на производството от 1 на 3 млн. т. годишно, заради представени стари и неверни данни и нарушени процедури по оповестяване пред обществеността, но въпреки това концесионерът осъществява трикратното увеличение на добива чрез самоуправство инкриминирано чрез чл 323 от Наказателния кодекс /НК./

2. Две години преди решението на съда Челопеч Майнинг без изискуемия ОВОС осъществява построяването на минна изработка, наклонка /Щолня/, която дефакто изменя целия проект на добив на рудника при увеличаване на производството от 1 на 3 милиона тона на година, тоест три пъти. Това е допуснато от РИОСВ София с превишаване на права инкриминирано от чл. 282 от НК, като са издали незаконно решение строителството да се извърши без Оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/, защото според приложение 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ преди разрешителното за строеж трябва да има одобрен ОВОС. Следователно в момента Челопеч Майнинг безнаказано осъществява тройното увеличение на производството си с тотално изменение на технологията на добив незаконно, без процедура по ОВОС и без Комплексно разрешително!

3. В резултат на пълната безнаказаност и абдикиране на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ от контролните си функции Челопеч Майнинг е оставена да осъществява незаконното увеличение както намери за добре, като демонстрира поредното престъпно самоуправство. Заради декларирани, но само частично и привидно извършени дейности по метода „камерно изземване с последващо запълнение” от страна на концесионера, за което не е имало и няма действителен административен контрол, Челопеч Майнинг спестява милиони, но в резултат са се появили огромни пропадания на скалния масив на Стара планина, което е установено от медии, местни общности, неправителствени организации, видимо е на сателитни снимки, но не и от МОСВ. Работата по този метод е изостанал с 3 години, през което време се е работило само по „шведски вариант”, без запълнение, и вече и не може да се догони и компенсира запълването, макар то да е ангажимент на оператора по концесионния договор.

4. Незаконно увеличените мощности и разширените дейности на „Челопеч майнинг” ЕАД без ОВОС и комплексно разрешително са предизвикали разрушения на къщи и прилежащи постройки, собственост на местното население, както и на разрушаване на градската инфраструктура, за които свои действия концесионерът не показва социална отговорност, превенция и компенсиране на пострадалите, а публичната администрация отказва съдействие. /Приложение 2/

5. МОСВ, допуска увеличението на производството три пъти което „Челопеч майнинг”ЕАД извършва в противоречие на Постановление №50 на Министерски съвет от 1994 г. и Решение № 822 на МС от 19.12.2008 г., взето на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за здравето, което „определя Златица и Пирдоп за райони с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух и замърсяването на почвата”. Създава се комулативен ефект в региона на Панагюрище - Златица – Пирдоп - Челопеч - Мирково от наличието в радиус от няколко километра на още три оператора в минодобивната и миннопреработвателна дейност – „Асарел-Медет”, „Елаците-мед” и „Аурубис-България”. Въпреки това, публичната администрация толерира „Челопеч майнинг”ЕАД да увеличава макар и незаконно мощностите и да разкрива нови.

6. Подписан е и преподписван от всяко ново правителство престъпен концесионен договор с Челопеч Майнинг, който позволява огромна нерегламентирана държавна помощ от стотици милиона долара и заграбване на всички добити метали в нарушение на Конституцията на Р България чл. 18, ал 6: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Челопеч Майнинг внасят равностойността само на 0,75% от добитите метали злато и мед, а останалото заграбват според концесионният договор.

7. Концесионерът заплаща минималната концесионна такса само за добитите мед и злато, но не и за германий, платина и други редки и разсеяни метали, установени в съдържанието на челопешката руда. Вследствие Челопеч Майнинг осъществява безнаказано митнически и данъчни престъпления за десетки милиона на година във вреда за държавата, които се явяват нова нерегламентирана държавна помощ.

8. МОСВ допуща безнаказано Челопеч Майнинг да извършва еднотипни залпови замърсявания на хвостопровода до яз. Качулка, като през тази година са на брой няколко според сигнал на Галина Иванова Граждански комитет - Челопеч - 0886890417 и Петя Чолакова от Граждански комитет – Златица - 0888 25 60 56. /Приложение 3/ През лятото на 2007 година също имаше регистрирано залпово замърсяване на хвостопровода и отново яз Качулка бе замърсен с тежки метали и арсен. Това е престъпление по замърсяване на воден обект според наказателния кодекс. Неслучайно една седмица след замърсяването, питейната вода на с. Поибрене бе с рекордни стойности на арсен и бе запечатана от Здравното министерство. Над 1000 човека се водоснабдяваха две години с водоноски и не бяха обезвъзмездени по никакъв начин.

9. Правителството на България подари нова златна мина в Крумоград на другата дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс – Болкан Минерал енд Майниг, като за целта МС сключи нов незаконен концесионен договор с решение на МС №87 от 11 февруари 2011г /Приложение 4/ отново с превишаване на права поради липса на ОВОС на инвестиционното предложение. Навярно никой не би се учудил на новите заробващи условия с които МС предлага на компанията да добие и изнесе за своя сметка всичките доказани запаси от 60 тона злато и други благородни метали срещу „огромния” 1,4% от стойността им предвидена за „богатата” България, срещу само 98,6% за „бедната” Дънди. Това са нови няколко милиарда долара нерегламентирана държавна помощ във вреда на държава от ЕС.Всички допуснати престъпления не са случайни, а умишлени и са свързани с Организирана престъпна група /ОПГ/ с участници министри от правителството на Р България и Дънди Прешълс Металс и нейните дъщерни компании. Това е единственото обяснение за третирането на държавата като страна от третия свят.

Настояваме да се започне следствие срещу Дънди Прешълс Металс и компетентните държавни институции за многобройни престъпления по организиране на престъпна група /ОПГ/, с цел ограбване на държавата. Настояваме да се търси и наказателна отговорност и срещу компетентните органи от МОСВ за престъпно превишаване на права с действие и бездействие при търсене на отговорност от извършителя.

Настояваме Правителството на Р България да отнеме концесиите на Дънди Прешълс Металс сключени с дъщерните и компании за многобройни престъпления с което системно увреждат живота и здравето на населението и са довели до разрушаване на имоти на граждани.

Настояваме ЕК да започне наказателна мярка срещу Република България за нерегламентирана държавна помощ за Дънди Прешълс Металс и компании за милиарди долари във вреда на ЕС.

06.10.2011г.

С уважение:

Константин Дичев

ГД БОПП

Коалиция срещу минните замърсявания

Управление природни ресурси

Ул. Витоша 22, гр Нови пазар

e-mail kdichev@gmail.com

GSM: 0886 966 583

сряда, 3 август 2011 г.

Шест години "заменки" 2003 - 2009

След изваждане наяве от природозащитни организации на тази схема за крадене от общото, бе прекратено правенето на нови заменки.
Нооо заделеното ще бъде излапано, ей богу.
Ако искате да изтеглите пдф файла кликнете заглавието за да ви се отвори страницата на ИАГ откъдето може да го дръпнете в таблична форма.

СТР. 72 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 58
57. – Министерството на земеделието и храните на основание § 3, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите обнародва:
Подробен списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени замени по реда на чл. 15б от Закона за горите през периода 2003 – 2009 г., както и на имотите, на които е променено предназначението преди влизане в сила на мораториума върху промяната на предназначението им ....

събота, 30 юли 2011 г.

Отново крупни престъпления на Правителството при подаряване на златна мина до Крумовград на Дънди

Публикувано на July 31st, 2011 от kdichev

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ЕК

КОПИЕ: КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ВИСШИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МОСВ
Във връзка инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал с данни за документни престъпления и такива по служба, превишаване на права при подготвяне, одобрение и представяне на доклад по оценка на въздействие на околната среда и концесия за добив за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград. В случая съвсем реално може да се приеме че е създадена Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел ограбване на държавата с 2500 милиона долара.
Болкан Минеръл енд Майнинг, дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс разработва ДОВС за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград и организира четири Обществени обсъждания на територията на Община Крумовград, като последното от тях беше проведено в гр. Крумовград на 22.07.2011г. Докладите по ОВОС бяха на разположение на заинтересованите страни достатъчно време за запознаване и съставяне на мнения и становища:
http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/krumovgrad/relevant...
Ние като заинтересована страна се запознахме с ДОВОС и депозирахме становище на наш експерт инж. Огнян Кожванджийски на общественото обсъждане в Крумовград на 22.07.2011г. /Приложение 1/. Както ще видите от становището в ДОВОС съществуват множество умишлени пропуски, които се явяват престъпление според Наказателния кодекс на Р България и поради това се обръщаме към Вас и по точно:
1. Липса на доклад за управлението на арсена. В самия ДОВОС на инвестиционното предложение на стр. 34, Таблица № ІІ.5-1 е предоставена информация за средното съдържание на химични елементи в рудата от участък Ада тепе на находище “Хан Крум” в която скромно, с една цифра, между другото се съобщава за наличието на 145 гр арсен на тон руда. Общото количество на балансовите и извън балансовите руди е 10 000 000 т. Изчислено се получава, че общото количество на арсена е 1450 т. в рудата и то само в участък Ада тепе! За останалите пет участъка от находище „Хан Крум” – участъци „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „зона Синап” и „Сърнак” е редно да се приеме че има не по малко от нови 1500 тона арсен, а в самите откривки на всичките 6 участъка вероятно също има около нови 2000-4000 тона, или общо около 5000-7000 тона арсен, който ще се отдели при експлоатацията на цялото находище. Една само цифра спомената за най - голямата заплаха от реализиране на инвестиционното предложение от арсеново замърсяване в доклад от 407страници! По нататък в ДОВОС никъде не се споменава къде отива арсена по време на експлоатацията – в концентрата, хвоста, откривката, извън балансовата руда и в какво състояние се намира. Наличието на арсен в рудата е основния потенциален замърсител при евентуалната експлоатация на рудника, и задължително трябва да има разработен доклад за неговото управление и недопускане на замърсяването на околната среда с подробно обяснени технологии на извличане, съоръжения за безопасно управление на минните отпадъци и водите съобразени с този основен факт – наличие на арсен и тежки метали в рудата. На този въпрос трябва да има точен и недвусмислен отговор и е определящ за одобрението и бъдещата експлоатация на находището. Като краен продукт от производството на златно-сребърният концентрат - търговски продукт, трябва да има пълен химичен и гранулометричен състав, сертификат съгласно българските и световни стандарти. Концентратът се транспортира и отива в металургичните заводи за преработка до чисто злато и сребро. Така не става ясно какво количество арсен остава в концентрата и къде ще бъде изхвърлен след преработката? В България или в Чужбина?
Посочените „пропуски” са умишлени от страна на компанията БММ, Дънди прешълс металс и докладчиците по ОВОС, както и на МОСВ с цел измама на обществеността, защото замърсяването с арсен е до болка познато на населението от Златишко Пирдопската котловина и язовир Тополница при експлоатация на рудник Челопеч от същата фирма! Извършителите на опасното деяние много добре знаят, че ако разгласят факта за опасността от арсеново замърсяване проекта им ще бъде отхвърлен от обществеността. Явно е осъществен Чл. 311. (1) от Наказателния кодекс на Р България, защото длъжностни лица в кръга на службата си са съставили официален документ, в който са удостоверили неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, да измамят обществеността в полза на Дънди Прешълс Металс.
2. Незаконно одобрение на ДОВОС. МОСВ са били длъжни да изпълнят изискванията на Чл. 14 ал 4 от Наредбата за ОВОС и да дадат отрицателна оценка на качеството на доклада, защото представената информация е недостатъчна за вземане на решение, или да изисква от възложителя допълване на информацията, като поставят срок за представянето й. Явно последното условие също не е изпълнено и компетентния орган, като затаява истината за непълнотата на ДОВОС до степен невъзможност да се вземе решение, превишава правата си и осъществява чл. 282 от НК на Р България, като одобрява ДОВОС! Трябва да се потърси персонално и наказателна отговорност и от страна на Изпълнителната Агенция по околна среда, която е дала препоръка за използвана Най - добра налична техника /НДНТ/ по Чл. 15. ал1 от наредбата по ОВОС, като също е затаила истина и е превишила правата си.
3. Умисъла от страна на извършителите на тежките деяния описани по горе – БММ и МОСВ е явна и при самото избиране на колектив от експерти за изготвяне на докладите по ОВОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от Колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и подготвяне на документи с невярно съдържание.
4. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г /Приложение2/ за предоставяне на концесия е незаконно и противоконституционно.
4.1. Незаконносъобразност на решението за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл 2, ал 1, т.1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище „Хан Крум” – участаци „Ада тепе”, „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „Зона Синап”, „Сърнак”, разположени в землищата на селата Гулия, Дъждовник, Звънарка, Къклица, Малко Каменаре, Овчари и Сърнак, Община Крумовград, област Кърджали. То е издадено в противоречие с чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ.
По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.
В случая процедура за ОВОС е стартирана, но незавършена само по отношение на добива и за експлоатация на находището от участък „Ада тепе”.
За добива и експлоатацията от останалите участъци дори не е започвана процедура по ОВОС и титулярят на разрешението за търсене и проучване не е могъл да получи удостоверение за търговско откритие. Издаденото удостоверение за търговско откритие е нищожно.
Следователно министър председателя Бойко Борисов подписал решението №87 от 11 февруари 2011г на МС е осъществил чл. 282 от НК, и трябва да бъде подведен под наказателна отговорност за престъпление по служба превишаване на права.
4.2. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г е противоконституционно, защото нарушава основния закон на Р България чл. 18, ал 6 от Конституцията: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Както ще видите в Приложение 2, Министър председателя Бойко Борисов разрешава концесия за добив при заробващи и престъпни условия, третиращи държавата като анексирана след тежка война, а гражданите законни роби на представителя на агресора - компанията Дънди Прешълс Металс….. Реални запаси от 60 тона злато за цялото находище „Хан Крум” при обедняване от около 15% прието от компанията е около 50 тона добито злато и е на стойност над 2500 милиона долара само за златото при сегашните цени на Лондонската борса. Да предположим, че всички разходи по търсенето, проучването, проектирането, строителството и експлоатацията ще се покрият от стотиците милиони долара приходи от сребро и други благородни, редки, разсеяни и съпътстващи метали, които биха се добивали от находище „Хан Крум” заедно със златото. В такъв случай стойността на златото от 2500 милиона долара ще се окаже чиста печалба за концесионера, като преди това „благородно” върне на собственика 1,4% от целия добив – 35-50 милиона долара.
В цял свят концесионните отчисления се заделят в случай на тежка авария, или криза за погасяване на щетите от замърсяване или консервиране на обекта при спад на цените. Печалбата на собственика – държавата – се определя от дяловото участие в смесена фирма с държавно участие и то не може да бъде по-малко от 51% при такава тенденция на цените на световните пазари! От останалите 49% частната компания трябва да покрие разходите си по проучване, проектиране, строителство и капитални разходи и да генерира печалба. В случая при такова стечение на обстоятелствата с 49% дял и непроменена цена на Лондонската борса, Дънди отново би спечелила колосални суми в порядъка на над един милиард долара,които многократно биха надвишавали разходите и, но и държавата също би спечелила такава сума, дължаща и се като собственик на подземното богатство.
Независимо от смяната на различно оцветени правителства през последните 10 години, тенденцията на брутално толериране на компании като Дънди Прешълс Метълс, които заграбват все нови и нови капитали от безстопанствена и бедна България остават. Концесионният договор на същата компания за златно находище Челопеч е не по малко престъпен и вместо да се промени в полза на държавата виждаме как правителството начело с министър председателя отново неистово ни третира като роби пред американските си приятели. Организираната политическа престъпност поставя все нови и нови политически „алтернативи” в управлението на страната, които обаче не променят действията си в национално отговорна политика, а само служат за нова измама и ограбване на избирателите си.
Този договор е поредното престъпление спрямо държавата, гладните пенсионери, учители, ученици, работници, университетски преподаватели и всички граждани на страната! За „Богата” България остават хилядите тонове арсен, тежки метали, химикали, реагенти, 6 езера от котлованите пълни с отрови, които биха замърсили постоянно и безвъзвратно екологично чист район, нас гражданите третират като роби, а милиардите долара печалба облагодетелстват „Бедната” западна компания незаконно подпомагана от последните четири престъпни правителства на България!
Настояваме незабавно да се започне наказателно производство срещу всички съучастници в Организираната Престъпна Група /ОПГ/ - Министър председателя и Министерски съвет, МИЕТ, МОСВ, Здравното министерство, Дънди Прешълс Металс и дъщерната и компания БММ за извършените многобройни престъпления и то за само една концесия!

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси

За да прочетете оригинала с приложените становища кликнете заглавието.

вторник, 19 юли 2011 г.

приготовления и опит за извършване на престъпление

ГД БОПП

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО:

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕП

КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

МЕДИИОТНОСНО: Сигнал за готвено престъпление от страна на г-н Бойко Борисов, министър председател и министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова във връзка с узаконяване на тежко престъпление осъществено от близка фирма на червения олигарх Цеко Минев.ГЛАВЕН ПРОКУРОР ВЕЛЧЕВ,Уведомяваме Ви за приготовления и опит за извършване на престъпление от страна на министъра на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова и министър председателя на България, г-н Бойко Борисов:

По време на концесията в НП Пирин, „Юлен” АД осъществява множество Обществено опасни деяния, които несъмнено увреждат установения с Конституцията правов ред:

http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Zakonna_li_e_ski-zona_Bansko.pdf - BG

http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Brief%20legal%20analysis%20of%20the%20Bansko%20ski%20zone_EN.pdf - ENG

Ще се спрем само на незаконното изсичане на 650 дка гора изключително държавна собственост в НП Пирин, защото след дълги години най - после МОСВ в лицето на Нона Караджова призна печалния факт. Това е тежко престъпление инкриминирано с чл. 235 от Наказателния кодекс на Р България, което е осъществявано безнаказано и с рецидив във времето. В същото време построяването на писти и съоръжения върху този терен извън концесията е нов вид тежко престъпление - самоуправство с осъществен Чл. 323 от същия НК.

Би следвало Министър Караджова веднага да уведоми прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, както и едностранно да разтрогне нарушения от „Юлен” АД концесионен договор, и подири обезщетение в съда за нанесените вреди върху имуществото изключително държавна собственост.

Вместо да използва правомощията си вменени и със закон, Нона Караджова в съучастие с Бойко Борисов министър председател, Трайчо Трайков министър на икономиката, енергетиката и туризма, Росен Плевналиев министър на МРРБ и Свилен Нейков министър на спорта извършват явно приготовление за осъществяване на Чл. 294. Ал.1 от НК, с което целят извършителя на тежкото престъпление по чл 235 и Чл. 323 от НК, концесионера в НП Пирин, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване.

Други данни:

http://bg.time.mk/read/6d5594be76/0cdf0bd055/index.html

„Попитан за изразената от него позиция, икономическият министър Трайчо Трайков заяви пред "Дневник", че така, както са били представени ефектите, "никой не каза, че трябва да се събарят писти или да се закрие ски зоната. Всички казахме, че това звучи безумно и поискахме министър Караджова да предложи решение. Тя предлага да се предоговори концесията".

Цитат от изказване на Нона Караджова:

http://www.dennews.bg/news/2011/6/29/2578-yulen-zagrabilo-zashtiteni-zoni-na-pirin-za-ski-pistite

„Поради тази причина на оперативно заседание на Министерски съвет се реши да се предложат текстове в Закона за концесиите", обясни Караджова, цитирана от БГНЕС. Вероятно промените в Закона за концесиите ще бъдат с цел да се позволят промени в концесионните договори. Така държавата ще се опита да промени договора с "Юлен"”, за да узакони престъплението!

Уважаеми Главен Прокурор Велчев, не смятате ли че е вече време във Вашия мандат за пръв път, пък било то и за последен, да направите нещо за спазване на законността в България и да изпълните задълженията за които сте избран на поста Главен прокурор на Републиката?

Настояваме най - после да постъпите според закона, в противен случай ще Ви търсим отговорност по същия член в осъществяването на който обвиняваме Бойко Борисов, Нона Караджова, Трайко Трайков, Росен Плевналиев и Свилен Нейков – опит за прикриване на престъпници.

Прокурор Велчев, ако не се намесите адекватно ще сте виновен в завършването на подготвеното от МС престъпление, като вина ще носите и за съучастието в което ще влязат и всички народни представители участвали с гласуване за промяна на закона за концесиите с цел „Юлен” АД да избегне наказателно дирене.

Декларираме че сме отвратени от лицемерието на Бойко Борисов, МС и цялата структура на ГЕРБ, които предизборно обещаха търсене на наказателна отговорност от страна на престъпниците от Тройната коалиция и техните олигарси, а след вземането на властта неистово извършват престъпления с цел да угодят на същите олигарси заграбили България.

Декларираме че с всички сили ще търсим наказателна отговорност от страна на извършителите на тежки политически и икономически престъпления от страна на Организираната политическа престъпност /ОПП/ до възтържествуване на Правдата.Дата

17 юли 2011 г.

С уважение:

Константин Дичев

ГД БОПП

Управление Природни Ресурси

Ул «Витоша»22 Нови пазар

П.к. 9900

E-mail kdichev@gmail.com

GSM: 0886 966 583


--

понеделник, 18 юли 2011 г.

Горубсо, цианиди, МОСВ

РЕШЕНИЕ

№ 10529
София, 07/13/2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар
Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора
Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от съдията
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

по адм. дело № 15585/2009.

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на кмета на Община Кърджали против решение по оценка на въздействието върху околната среда № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите. Срещу същото решение са подадени жалби и от Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан, Камелия Христова Колчева и Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, присъединени за разглеждане в настоящото производство на осн. чл. 213 от ГПК. По изложени доводи за липса на компетентност при издаване на решението, неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила и противоречие с материално-правните разпоредби на Закона за подземните богатства (ЗПБ), Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци и Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се иска прогласяване на нищожност, респ. отмяната му като незакоонсъобразно.
Ответникът – министърът на околната среди и водите оспорва жалбите.
Заинтересованата страна – „Горубсо Кърджали” АД оспорва жалбите. Излага подробни съображения за законосъобразност на оспорения административен акт.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата на кмета на община Кърджали и за недопустимост на жалбите на физическите лица, като подадени при недоказан правен интерес.
За да се произнесе по същество, Върховният административен съд, пето отделение, прие за установено следното:
Административното производство започва по уведомление на „Горубсо Кърджали” АД с вх. № ОВОС-1120 от 24.04.2007 г., подадено в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за инвестиционно намерение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. С писмо от 23.05.2007 г. министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че инвестиционното предложение следва да се разглежда като „разширение” по смисъла на т. 28 от §1 на ДР на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), попада в обхвата на т.7, б. „а” от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно т. 38 от същото Приложение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С писмо изх. № ОВОС-1120/25.05.2007г. заместник министърът на околната среда и водите указва на дружествата, че следва да възложи изработване на задание за обхвата на ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата), както и да организира провеждането на консултации, в т.ч. с със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопзването (МЗ), засегнатата общественост и неправителствени организации, както и с МОСВ и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково. Указано е още, че разработването на доклада за ОВОС задължително следва да се възложи на независими регистрирани от МОСВ експерти, в съответствие със заданието, информацията от проведените консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. В т. 3 на писмото е посочено, че инвестиционното намерение попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС,т.2.5а и след изпълнението на задълженията по Глава шеста на ЗООС дружеството следва да получи комплексно разрешително, отговарящо на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС 62/2003 г., изм и доп. С ПМС 278/2005 г.)
На 10.08.2007 г. възложителят представя в МОСВ задание за обхвата на ОВОС на инвестиционното предложение (ИП). На 15.09.2007 г. с писмо изх. № 26-00-3048 на МОСВ в 5 точки са дадени конкретни указания за коригиране на заданието, по-съществените от които са: предмет на оценката следва да бъде намерението в неговата цялост, включително всички свързани допълнителни и спомагателни дейности и обекти, съобразен ли е обекта с решение по ОВОС от 2000г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Общия градоустройствен план на гр. Кърджали, какви са алтернативите за изграждане на площадки на инсталацията на "Горубсо-Кърджали" АД извън града, какъв е кумулативния ефкт от съществуващата дейност на предприятието с предлаганото нава производство и др. На 17.10.2007 г. възложителят внася в МОСВ коригирано задание на доклад за ОВОС, което е оценено като съобразено с дадените указания и нормативната уредба (писмо изх. № 26-00-3048/16.11.2007 г. на МОСВ).
На 29.11.2007 г. „Горубсо Кърджали” АД представя в министерството доклад за ОВОС, приложения към доклада, нетехническо резюме на доклада за ОВОС (писмо изх. № 1372). С писмо изх. № ОВОС-2590/12.02.2008г. административният орган връща доклада за ОВОС, оценен с оценка "Г" според чл. 14, ал. 3 (ред. ДВ, бр. 80/2009г.) на НУРИОВОС, поради предоставена недостатъчна информация за вземане на решение и иизскваща сравнително малка допълнителна работа с конкретни указания за допълване на доклада. Преработеният доклад с вх. № ОВОС-2590/19.03.2008 г. по описа на МОСВ е оценен с положителна оценка "В"-предоставената информация е с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение и на възложителя са дадени указания в 7- дневен срок да представи в МОСВ писмо от Министерството на здравеопазването за съгласуване на хигиенно-защитните зони за всички обекти, включени в ИП, за които не са спазени изискванията на Наредба 7/1992 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, след което да бъде организирано провеждане на обществено обсъждане. На 24.04.2008 г. в МОСВ постъпва преработения съгласно горните указания доклад.
На 23.05.2008 г. възложителят депозира в МОСВ съгласувателно писмо на Община Кърджали за провеждане на обществено обсъждане, публикация в местен ежедневник за датата, часа и мястото на провеждането му и доказателства за обявяването му на информационно табло и на електронния сайт в Община Кърджали. Протоколът от проведеното на 09.06.2008 г. общественото обсъждане на доклада по ОВОС, списъкът на присъстващите, както и представените становища на граждани и организации са внесени в МОСВ на 16.06.2008 г. (вх. № ОВОС-2590/16.06.2008 г.) На 23.06.2008 г. дружеството – възложител представя в МОСВ писмено становище и отговори на постъпилите във връзка с реализацията на ИП възражения от общественото обсъждане на ДОВОС (вх. № 26-00-2429/23.06.2008 г.), както и декларация в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 6 от НУРИОВОС, че в резултат на проведеното обществено обсъждане не са предложени писмено други начини за осъществяване на ИП и не се налага допълване на разработения ДОВОС.
С писмо изх. № ОВОС-2590 от 01.07.2008 г. е поискана допълнителна информация по компонентите „Води” и „Почви”, направено предложение от Изпълнителна агенция по околната среда за местоположението на промишлената площадка и съгласувателно писмо от МЗ. В отговор на 09.09.2008г. възложителят изпраща допълнителна информация с приложения (вх. № ОВОС – 2590/09.09.2008), включително писмо изх. № 47-ПСК-0728/04.09.2008г. на Министерство на здравеопзаването.
В съответствие с изискването на чл. 119, ал. 2 от Раздел ІІ и чл. 99а, ал. 1 на ЗООС (изменен ДВ, бр. 103 от 09.12.2008 г. за допълване на ДОВОС съгласно изискванията на т. 3 от Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително дружеството – възложител изпраща в МОСВ допълнения към ДОВОС (вх. № ОВОС – 2590/06.03.2009 г. Последните са оценени от МОСВ и в заключение на дружеството е указано, че не представя информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) – писмо изх. № ОВОС – 2590/ 29.06.2009 г. С молба вх. № ОВОС – 2590/08.07.2009 г. дружеството представя допълнителна информация във връзка с оценка на изискванията за НДНТ на проектните инсталации, включени в ИП и иска допускане на изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за завършване на процедурата по ОВОС.
Докладът за ОВОС на ИП „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди” с възложител „Горубсо Кърджали” АД е одобрен на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ, проведено на 05.10.2009 г.(Протокол 5/05.10.2009 г.), за което МОСВ уведомява засегнатата общественост и организациите (2 броя писма от 28.09.2009 г.). На същото заседание е взето решение да бъде предложено на министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди".
Въз основа на доклада по ОВОС, решението на ВЕЕС, резултатите от общественото обсъждане, становищата на специализираните органи и организации министърът на околната среда и водите произнася решение № 18-5/2009 г., предмет на оспорване в настоящото производство, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. Решението е съобщено на възложителя, на засегнатите кметства и общини, на специализираните органи и организацияя и е обявено във вестник "24 часа" на 23.10.2009г. С оспореното решение №18-5/19.10.2009г. министърът на околната среда и водите одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" с възложител "Горубсо-Кърджали" АД-гр. Кърджали, с което се предвижда въвеждане на технология за извличане на благородни метали от междинни ( гравитационни) продукти. Проектът включва преустройство на съществуващия флотационен цех за целите на технологичния процес и изграждане на съоръжения за цикъла на извличане, въгленова адсорбция и деструкция на цианидите. Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган. В мотивите към решението при описание на инвестиционното предложение, органът се позовава безкритично на изводите на експертите, които изготвят доклада за ОВОС и според които реализацията на намерението няма да доведе до влошаване на екологичната обстановка за района на гр. Кърджали, определена като "гореща екологична точка" на страната, напротив, в сравнение с досегашната дейност на дружеството се постига съществено облекчаване на екологичната обстановка по отношение на емисии в отпадъчните води и управлението на основната маса твърди отпадъци (хвост) и праховите емисии на депото (действащото хвостохранилище) за тяхното събиране поради намаляване на годишния капацитет на производство, съответно намаляване на използването на натриев цианид като основен реагент и включването като основна част на технологията на производство "мокри процеси", които практически са свободни от емисии на замърсители в атмосферния въздух. От предвижданата технология се очаква постигане на остатъчни съдържаня на цианиди значително под нормите, препоръчани в Директива 20016/12/ЕС за хвостохранилища след цианидна обработка. С решението се приема за доказано приложението на най-добри налични техники.
Одобреното с решението инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 1, т. 38 към ЗООС, поради което извършването на оценка на въздействието върху околната среда е задължително. Тъй като местоположението му е в близост до защитена зона "Студен кладенец" с код BG0002013 за опазване на дивите птици и до защитена зона "Родопи-Източни" с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. органът приема, че инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на основание чл. 2, ал. 3 (редакция ДВ, бр. 73/2007г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Оценката за съвместимостта на инвестициононото предложение, което попада в обхвата на ЗООС е извършена чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и в съответствие със специалните разпоредби на Закона за биолгичното разноообразие (ЗБР) и на глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
За изясняване на съдебноадминистративния спор пред настоящата инстанция са допуснати и изслушани две комплексни съдебно-технически експертизи-единична и тройна. Въпросите, поставени на вещите лица са свързани с изясняване на съдържанието и качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение върху отделните компоненти на околната среда. В приетото по делото заключение на единичната експертиза е посочено, че съгласно сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники (НДТ)-BREF Code MTWR и BREF Code NFM най-разпространеният безконкурентен в промишлената практика метод за директна хидрометалургична преработка на златосъдържащи руди, е излугването с алкални разтвори на натриев цианид (технология на цианидно излугване). Заключенията и по двете експертизи са направени след концентрирано изложение на основните и най-важни елементи от съдържанието на доклада на експертите по ОВОС, като изводите и преценката на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда (териториално въздействие на база предполагаемо въздействие върху населението и околната среда, генерирането на отпадъци и тяхното управление, използването на най-добри налични техники и др.) изцяло кореспондират на изводите в доклада и се заключават в постигане на съществено подобрение на екологичната среда при прилагането на избраната технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди. Същевременно е посочено, че докладът не се позовава на изследванията, които са правени от РИОКОЗ-Кърджали по отношение на концентрацията на олово и други опасни вещества за питейни води в подземните води в близост до хвостохранилището на предприятието, както и че данни за качеството на атмосферния въздух са ползвани от общата характеристика на ситуацията в района, без за целите на ДОВОС да се използват данните от пунктовете за мониторинг за чистотата на атмосферния въздух на територията на гр. Кърджали. Посочено е също така, че съоръженията за управление на минните отпадъци не са категоризирани по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)., както и че съгласно Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт хигиенно-защитната зона от 2000м. включва и депониране на производствени неопасни отпадъци в хвостохранилища, шламохранилища и хидросгуроотвали със срок на експлоатация на депото до 10 год. включително. А контурът на въздействие на инвестиционото предложение, определен в ДОВОС е резултат на математическо моделиране, посредством одобрен от МОСВ, МРРБ, МЗ програмен продукт Plume на изходни данни за състоянието на компонентите на околната среда, добити на основание конкретно задание и при спазване на процедура, методика и състав на екип от специалисти, указани в НУРИОВОС. Не са взети предвид представените по делото протоколи на РИОКОЗ за извършени отделни измервания на съдържание на различни вещества в компонентите на околната среда, които имат своето високо информативно значение, но техния формат не позволява съпоставяне с резултатите от научните изследвания. Съдът кредитира заключенията като компетентно дадени.
При така установените факти настоящият състав на Върховния административен съд, пето тоделение, стигна до следните правни изводи:
Жалбите на кмета на община Кърджали, и на физическите лица Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан и Камелия Христова Колчева, които са жители на гр. Кърджали, поради което са непосредствено засегнати от реализирането на инвестиционното намерение са процесуално допустими, подадени са в срока по чл. 99, ал. 6 от ЗООС и са от лица с правен интерес от оспорването. Жалбата на сдружение за аграрни и екологични проекти "ГЕО" гр. Пловдив е регистрирано сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е определено за извършване на дейност в частна полза, не представя доказателства и не обосновава правен интерес от оспорването на решението на министъра на околната среда и водите, поради което настоящата инстанция намира, че сдружението не отговаря на изскванията на т. 25 във връзка с т. 24 от § 1 от ДР на ЗООС, и жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази част прекратено.
Разгледани по същество останалите жалби са основателни.
Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган.
Настоящият състав на ВАС, пето отделение намира, че произнесеното от министъра на околната среда и водите е в нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон по следните съображения:
На първо място допуснато е нарушение на разпоредбата на чл.11, ал. 1 от НУРИОВОС във връзка с чл. 96, ал. 1 от ЗООС тъй като императивното изискване при изготвяне на ДОВОС да се използват актуални данни, включващи описание и анализ на компонентите и фаторите на околната среда по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях не е спазено. Действително между инициирането на административното производство пред министъра на околната среда и водите до произнасянето с решение за одобряване на инвестиционното предложение изминава сравнително дълъг период от време, но това не променя задължението за спазване на цитираната норма. От данните по делото по несъмнен начин е установено, че районът на гр. Кърджали-река Арда е определен като "гореща екологична точка" с ПМС № 50/1994г., а с Решение № 822/19.12.2008г. на МС на РБ за определяне на районите в Република България с повишен здравен риск, между тях е и гр. Кърджали като населено место с повишен здравен риск, свързан едновременно със замърсяване на атмосферния въздух и със замърсяването на почвата. По делото са представени като доказателства- независими експертни становища от епидемиологични проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, включително района на гр. Кърджали. , независима оценка относно ДОВОС на ст. н. с. инж. Добринка Лалова, както и особеното мнение на допълнителния член от състава на ВЕЕС-Андрей Ковачев. Според тях са допуснати сериозни пропуски във връзка с описаната от експертите по ОВОС, технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди", свързани с липсата на данни за пълно изследване на постъпващия в лабораториите на дружеството пулп, с некоректно посочване на мерните единици за съдържание на тежки метали в утайки, не е взето предвид местоположението на планираната инсталация със заложеното за използване високотоксично вещество-цианид-тъй като се контролират пределно допустимите концентрации (ПДК) само на две-три форми на съединеня на цианид, а те са десетки и не са включени в мониторинга и др. Така описаната тежка екологична обстановка на района на гр. Кърджали не е взета предвид при вземане на оспореното решение, то се базира изцяло на изводите на експертите по ОВОС, без съобразяване с реалните резултати от изследванията на отделни компоненти на околната среда в обсъждания район от специализираните местни органи и лаборатории, без обсъждането на негативния отзвук на засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение, както и на министерските решения. Изложеното поставя под съмнение изводите направени в оспорения административен акт относно одобреното инвестиционно предложение и неговото въздействие върху околната среда. Допълнителни съображения в подкрепа на извода за несъответствие между възприетите от административния орган фактически основания за издаването на акта и действителното положение са и заключенията от епидемиологичните проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, които са основа и за взетите на ниво Министерски съвет решения за определяне на районите в РБ с повишен здравен риск.
На второ място следва да бъде посочено и нарушението на изискването за спазване на нормите за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия и определените в тази връзка хигиенно-защитни зони. В заключението на единичната експертиза категорично е посочено нарушаване на изискването на Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт, която определя хигиенно-защитна зона от 2000м за посочените дейности, част от които се изпълняват и от "Горубсо-Кърджали" АД. От данните в ДОВОС -стр. 37 и 38 е видно, че "Горубсо-Кърджали" АД се намира в промишлената зона на гр. Кърджали от построяването си през 1947г. и в настоящия момент местоположението му е на около 500м от най-близко разположените жилищни сгради на града и на около 350м от жилищните сгради в северна посока. Съществуващото положение на сградния фонд на предприятието към момента на издаване на административния акт не освобождава органа от излагане на съображения в решението какво налага игнорирането на нормативноустановените в цитираната Наредба изисквания за отстояние на инсталацията за преработка на златосъдържащи полиметални руди и нарушаването на хигиенно-защитната зона, която е гаранция за осигуряване на здравна защита на селищната среда. Липсват съображения и по какъв начин се отразява тази близост при преценката на въздействието върху околната среда и нейните компоненти на обсъжданото инвестиционно предложение предвид данните за местоположението на обекта и въвеждането на новата технология с използване на високо токсичното вещество -цианид, при категорично установените данни за сериозната екологична обстановка в гр. Кърджали и близките населени места Вишеград и Островица. Не може да се сподели изложеното в оспореното решение, че местоположенето на обекта е съгласувано с Министерство на здравеопазването с представеното по делото писмо изх. № 47-22-ПСК-0728/04.09.2008г. В писмото е посочено, че преди съгласуване на местоположението, поради високия рисков потенциал на предприятието при аварии съгласно чл. 103 от ЗООС, следва да бъде издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС. Към момента на издаване на административния акт не е налице издадено разрешително. По-късно издаденото е ирелевантно за обсъждане на законосъобразността на акта на министъра на околната среда и водите, поради което настоящият състав намира, че отразеното в решение № 18-5/2009г. в т. 4 не отразява фактическото положение към момента на произнасяне на акта. Възприетите от министъра на околната среда и водите фактически обстоятелства не са достатъчни за обосноваването на акта, необходимо е излагане на конкретни съображения за да може да бъде проверено волеизявлението, обективирано в административния акт.
На следващо място, въпреки даваните указания на възложителя за посочване на алтернативи за местоположение, такива не са посочени, не са обсъждани и в ДОВОС, поради приетото в доклада, че се касае за реконструкция и разширение на действащата обогатителна фабрика и не се налага обсъждането на алтернативи за производството. Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, регламентираща задължителните реквизити на ДОВОС, конкретно т. 2 относно изискването за обсъждане на алтернативите за местоположение, избор на технология, включително "нулева алтернатива" не предвижда изключения от императивното изискване за необходимото съдържание на доклада. Още повече, че реконструкцията на съществуващата инсталация е с цел въвеждане на нова по рода си технология, която дори да се приеме, че отговаря на най-добрите налични техники, изисква убедително и мотивирано одобряване от министъра на околната среда и водите при спазване на всички законоворегламентирани изисквания по чл. 96 от ЗООС преди вземане на окончателно решение. По изложените съображения настоящия състав на ВАС, пето отделение, намира че административният орган не излага мотиви по съществени елементи на решението, обсъдени по-горе, което обуславя незаконосъобразноост на акта, като издаден при допуснато съществено процесуално нарушение. Мотивите са част от формата на акта-това са фактическите и правни съображения, които ръководят органа да издаде административния акт. Пропуските в мотивите в разглеждания казус не позволяват да бъде проверено волеизявлението на министъра на околната среда и водите за одобряване на новата технология.
На последно място оспореното решение е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби на чл. 99, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 96, ал. 1, т. 4, б. "в" и т. 6 от ЗООС.
Управлението на отпадъците, генерирани от минно-преработвателните дейности на "Горубсо-Кърджали" АД, включително и дейностите след въвеждане на новата технология следва да бъдат в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства (ЗПБ)-Глава осма (Нова, ДВ, бр. 70/2008г.)-Управление на минните отпадъци и на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци. Съгласно чл. 22д от ЗПБ в редакцията към ДВ, бр.70 от 2008г. дейностите, пораждащи минни отпадъци не могат да се осъщствяват без одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице план за управление на минните отпадъци. В плана за управление на минните отпадъци за съоръжение, включващо наличие на цианид (одобреното инвестициононо предложение има такъв характер), операторът предлага мерки за намаление концентрацията на слабокиселинния разложим цианид до възможно най-ниското равнище, използвайки най-добрите налични техники в съответствие със сроковете, предвидени в § 89. От доказателствата по делото безспорно е установено обстоятелството, че към момента на издаване на административния акт няма одобрен по съответния ред план за управление на минните отпадъци за одобрената инсталация за преработка на руда. Действително съгласно изискванията за съдържание и обхват на ДОВОС (чл. 96 от ЗООС) и предвид спецификата на одобреното инвестиционно предложение, което води до генериране на отпадъци, включително опасни в т. 5 от доклада-Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати от инвестиционото предложение , както и взаимодействието между тях, характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда са включени и факторите "Отпадъци", и "Опасни вещества". Но описанието, анализът и оценката на тези фактори в ДОВОС, а впоследствие и в стъпващото на изводите на доклада на експертите решение № 18-5/2009г. са направени при липсата на задължителния към този момент план за управление на минните отпадъци предвид чл. 22г, ал. 3 от ЗПБ (редакция ДВ, бр. 70 от 2008г.). Съгласно цитираната норма когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, планът за управление по чл. 22в, ал. 2 е неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на ОВОС. Приетият през 2010г. план не може да санира допуснатото нарушение на материалния закон при преценката на оспореното решение на всички основания по чл. 146 от АПК, предвид датата на произнасяне на административния акт и разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от АПК разпореждаща съответствието на административния акт с материалния закон да се преценява към момента на издаването му.
С изложените съображения следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменено решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите и административната преписка бъде върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението на "Горубсо-Кърджали" АД.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите.
Връща преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, гр. Пловдив.
Прекратява производството в тази част.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Йордан Константинов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Виолета Главинова
В.Г.

http://novini.dir.bg/news.php?id=9072289

Синовете на Блъсков и Дионисиев завлякоха СБЖ с 800 бона
BLITZ - 17 Юли 11:13
Не плащат наем, отказват да освободят имотите
800 000 лева дължат три частни фирми на Съюза на българските журналисти. Съдът ги осъжда да платят парите и освободят обектите, но до момента бизнесмените нито плащат, нито ги освобождават?! В ръководството на журналистическата организация вече подозират опити за присвояване на собствеността им чрез фалиране на дружествата, които ги стопанисват, потвърди пред «ШОУ” шефът на СБЖ Милен Вълков.

Наемателят на почивните станции във Варна и Банкя е компания, зад която стои Петьо Блъсков-син. Собственик на фирмата "Български имоти-корпорация" се води адвокатът Данчо Джиков, който през последните 20-ина година е дясна ръка на Блъсков. Преди няколко месеца младият Блъсков е представил пред ръководството на СБЖ документ, според който фирмата “Български имоти-корпорация” е вече собственост на фирма “Блок 12″, която пък е 100% собственост на Петьо Блъсков-баща. В момента тя дължи 280 119 евро наем и отказва да ги плати.

Синът на бизнесмена Борислав Дионисиев - Христо, стопанисва Клуб-ресторанта на СБЖ,

намиращ се на партерния етаж в сградата на централната столична улица "Граф Игнатиев”. Имотът е преустроен на кафе-бар с лятна градина. То е едно от най-посещаваните и в същевременно най-скъпи заведения в централната част на столицата, установи проверка на «ШОУ”. Въпреки това фирмата на Дионисиев-младши «Валедо” ООД е натрупала борч от 276 675 лева, които също отказва да плати. И срещу нея в съда има дело, каза шефът на СБЖ Милен Вълков.

Третият неизряден наемател е Сия Дуфева, която е дъщеря на Константин Дуфев, дългогодишен шеф на телевизионен център - Пловдив. Тя дължи почти 20 000 лв. Дуфева наема култовия ресторант на втория етаж в сградата на СБЖ. При подписването на договора дамата обещава да модернизира помещението, като го "преработи" в две части - кафе и ресторант. Дуфева обаче забравя за обещанията и замразява ремонта. В един момент в СБЖ забелязват, че Сия преустройва кръчмата в апартамент за живеене?!

Тя също трябва да плаща наем, но не го плаща

През декември 2007 г. СБЖ отдаде под наем на Блъсков 47 декара на Златни пясъци. Там има 3 сгради и ботаническа градина. Даде и базата си в Банкя.

Договорът е за 10 г. срещу наем от 250 000 евро на година

Управител на фирмата-наемател е Данчо Джиков, а неин собственик е “Южен кръст 2001” на Петьо Петьов Блъсков. Първите 3 години парите трябвало да се плащат наведнъж - до 20 януари, а след това - на месечни вноски. В началото на 2010 г. обаче от “Български имоти - корпорация” не платили нищо.

“Изчакахме, после им пратихме покана да ни върнат имота и накрая заведохме дело”, обясняват от СБЖ. След това наемателите внесли 150 000 евро. На 27 април т.г. Софийският районен съд се произнесе, че имотът трябва да се освободи.

На Общото събрание на СБЖ на 14 май т.г. е взето решение за изключването на Блъсков от организацията. За да предотврати това, той се появява на сбирката с намерението да остане. В продължение на почти 2 часа делегатите и Милен Вълков се опитват да го изгонят, докато Блъсков настоява, че трябва да остане, тъй като се приема бюджетът на съюза. След дълги разправии, освирквания и дюдюкания той е изгонен, пише в стенограмата от заседанието.

Разяреният Блъсков си тръгва и сипе закани срещу всички

В желанието си на всяка цена да стане собственик на имотите на СБЖ той кара една от репортерките в неговото журналистическо дружество - Ирина Иванова, да подаде жалба в съда. В нея се твърди, че СБЖ има нелегитимно ръководство. Въпреки това по съдебен ред организацията доказва наново своята регистрация. Целта на Блъсков и компания е да станат собственици на ползваните от тях имоти. Обжалването на съдебните решение се използва за протакане на изнасянето от имотите и гарантиране на висока печалба през летния сезон.

В момента решението на Софийския градски съд, което гони наемателите, е обжалвано пред по-горна инстанция, каза още Милен Вълков. Това стопира изхвърлянето на Блъсков, Дионисиев и Дуфева.

Петьо Блъсков отказва да плаща наема и на сградата, в която се помещава екипът на вестника му "Република". Нещо повече - негови репортери твърдят, че се готви фалиране на дружеството, издаващо вестника. Това е стара Блъскова практика. През годините той трупа сериозни задължения към множество кредитори, не плаща осигуровки и хонорари на работещите при него. След като сумата набъбва, дружеството се фалира в съда, а активите му се прехвърлят на нова фирма. Така служителите не могат да си получат заплатите, а държавата, печатниците и наемодателите не могат да си приберат парите. С новата фирма Блъсков и компания продължават по същия начин до следващото фалиране...

Пламен СТАНЧЕВ

вторник, 5 юли 2011 г.

Министърът Нона Караджова говори за интересите на обществото

"... Законът за концесиите е ясен - че договорът се прекратява при възникване на опасност за околната среда. Тук опасността не само е възникнала, а е била консумирана. Министърът Нона Караджова говори за интересите на обществото, които трябва да бъдат защитени. За кое общество обаче става дума, така и не стана ясно. Със сигурност е някакво малко, в което влизат акционерите на "Юлен" и още двайсетина човека. Или както попита коментатор във Фейсбук: "Ако утре узаконите и убийствата, кражбите, наркотиците и т.н., това означава ли, че ще сте решили проблема с престъпността веднъж завинаги "в полза на региона и на страната?"

Ако кликнете заглавието, ще четете статията за узаконяването на беззаконието директно в Капитал.

четвъртък, 31 март 2011 г.

вторник, 15 март 2011 г.

Японски синдром

От вестник Стандарт, кликни заглавието за оригинала.
"Париж

Инцидентът в японската АЕЦ „Фукушима” вече е достигнал шеста степен по седемстепенната международна скала за сериозността на ядрените инциденти, обяви Андре-Клод Лакост, директор на Френската агенция за ядрена безопасност, предаде АФП.

Най-високата седма степен е достигана само веднъж – при експлозията в Чернобил през 1986 г.

Японската агенция за ядрена безопасност дава на инцидента във „Фукушима” четвърта категория.

„Инцидентът е преминал в изцяло ново измерение спрямо вчера. Ясно е, че се намираме на шесто ниво”, коментира Лакост на пресконференция. „Основният ред на нещата се е променил”."

понеделник, 14 март 2011 г.

срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 15028
София, 09.12.2010

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИМА ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
по адм. дело № 14251/2010. Document Link Icon


ЧАСТНИЯТ жалбоподател е обжалвал определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на решението му за неизвършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за подмяната на съществуващ с нов седалков лифт.
ПРОИЗВОДСТВОТО е по чл. 60, ал. 7 АПК.
ЧАСТНАТА жалба, подадена в срок, е основателна.
1. Наличието на влязло в сила решение за неизвършването на ОВОС или на такова с положителна ОВОС е условие за инвестиционното проектиране и за разрешаване на строителството - чл. 144, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
2. Предварително действие на невлязлото в сила решение за неизвършването на ОВОС може да се допусне при предпоставките на чл. 60, ал. 1 АПК. Общ критерий по тях е възможността за значителни или трудно поправими вреди от забавянето на изпълнението, срещу която при това не стои възможност за такива или по-значителни вреди от допускането му. По начало административните актове по опазване на околната среда са предохранителни, ето защо предварителното изпълнение на разрешителните от тях може да се допусне само в изключителни случаи, в които евентуалните щети върху природата са очевидно по-малки от тези от липсата на незабавно действие.
3. В случая предварителното изпълнение на решението на министъра на околната среда и водите е допуснато поради значителните имуществени разходи на инвеститора по съхранението и охраната на новото съоръжение, ако не бъде монтирано в годината на демонтиране на старото, и поради подготовката на кръга от Световната купа по ски през зимата на 2010/2011 г.
4. Стойността на тези разходи, обаче, не е установена нито от административния орган, нито по делото, затова не би могло да се счете, че те са значителни по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК. Не е доказана и спешността на демонтажа на стария лифт преди влизането в сила на решението на министъра. Във всеки случай, тя не може да се обоснове със старта на Световната купа, ползването му за който, впрочем, също не е установено, тъй като такива стартове са провеждани успешно и при съществуващия лифт.
При положение, че проектът предвижда отсичането на 82 горски дървета, вредите от изпълнението му, състоящи се в разходите по новото им засаждане и пропуснатите биологични ползи от тях при успешно оспорване на решението на министъра, биха били несъпоставими с неустановените вреди от забавянето на инвестицията.
5. Не е било налице, следователно, основание по чл. 60, ал. 1 АПК за допускането на предварително действие на административния акт.
Следва определението и потвърденото се него предварително изпълнение да бъдат отменени, а искането отхвърлено, воден от което и на осн. чл. 235 вр. чл. 60, ал. 7 и ал. 6 АПК Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ допуснатото от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на негово решение № 33 - ПР от 2010 г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "ЮЛЕН" АД за допускането на предварително действие на решението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светлана Йонкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Дима Йорданова
/п/ Георги Ангелов
/п/ Севдалина Червенкова
/п/ Любомира Мотова

вторник, 8 март 2011 г.

Олигархът Антоан Николов вади Трещеник от Натура 2000


"Олигархът Антоан Николов, забогатял като син председател на Столичния общински съвет, иска да строи собствен ски курорт на Трещеник в Рила и чрез заместник-министърката на околната среда Евдокия Манева си е осигурил лоби в МОСВ, за да бъде изваден районът на строежите му от защитената зона Натура 2000..."

За да прочетете целия текст, кликнете заглавието.

- Опсаа,
няма да може да го прочетете,
вместо това ще може да прочетете,
например:
"Обхватът на защитената зона от екомрежата "Натура 2000" около националния парк "Рила" ще бъде гласуван в петък от съвета по биологично разнообразие към министерството на околната среда. Това съобщи вчера пред "Дневник" зам.-министър Евдокия Манева. След като бъдат одобрени, новите места ще бъде предложени на Европейската комисия за допълване на българския списък от защитени зони."

За да прочетете текста паднал от сайта на
Коалицията «За да остане ПРИРОДА в България»
отидете тук:
http://www.bluelink.net/voteblog/?q=node%2F105

Коментарът ми към горната случка е:
"Разправят интересен и сложен бил животът на мравките."

За да попрочетете за българския вариант на Антоан,
па макар и не "дьо Сент Екзюпери",
отворете линка:
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-02-02&article=176929

събота, 26 февруари 2011 г.

На манежа без предпазна мрежа - Нона Караджова - МИНИСТЪР на Околната Среда и Водите

И така внимавайте, дами и господа, ще последва цитат.
- Кликнете заглавието за да намерите източника.
И такаааа, внимавате ли?
"...Караджова на няколко пъти повтори, че природен парк "Пирин" е част от световното нематериално културно наследство..."
Паднахте ли?
Еми ако не сте,
значи сте полегнали.
А ако сте полегнали дами и господа,
и няма начин да паднете и да се претрепете, ще Ви пусна повече цитат:
"...Караджова на няколко пъти повтори, че природен парк "Пирин" е част от световното нематериално културно наследство и попада в двете европейски зони "Натура 2000" - за местообитанията и за птиците. "Това са уникални характеристики, които трябва пълноценно да се използват", призова Караджова..."
И така,
надявам се,
че не разбирате нищо
от хабитати и натура 2000,
иначе бихте се гръмнали от срам,
че министърът на Вашата държава,
дрънка такива глупости.

четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Световната купа по ски стартира върху незаконни писти

Кметът на Банско призна
Стартовете за световната купа по ски ще се провеждат върху незаконно построени писти в Национален парк Пирин

София, 23 февруари 2011 - Кметът на Банско Александър Краваров призна пред вестник «Дневник», че ски пистите в Национален парк Пирин са изградени без необходимите и задължителни разрешения за строителство. Според него Община Банско е издавала разрешение само за ски съоръженията и сградите в ски зона Банско.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/22/1048475_bansko_i_razlog_iskat_novi_stroeji_v_pirin/

От коалицията „За да остане природа в България напомнят”, че съгласно Закона за устройство на територията ски пистите, които са изградени чрез значителни изкопни и насипни дейности са строежи и за тях е задължително наличието на подробен устройствен план и разрешение за строителство от общината. Нагледен пример за значителни изкопни дейности и прекомерно вмешателство в ландшафта на парка е именно ски писта „Томба” (в горната си част писта „Бъндерица”), на която се провеждат състезателните ски спускания.

Снимка: ски-писта Томба ( Архив: „За да остане природа в България”)

Природозащитниците се обръщат към министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев и министъра на околната среда и водите Нона Караджова да извършат необходимите проверки за наличието на строителни книжа за ски пистите в Национален парк Пирин и при установяване на тяхната липса да предприемат необходимите действия за премахване на незаконното строителство и рекултивация на терените в националния парк.

„Да се организират стартове от световна купа върху незаконно построени писти е опит за компрометиране на България за сметка на бързо облагодетелстване на концесионера на ски зоната, фирмата „Юлен” АД, която е собственост на офшорни компании.

От коалицията напомнят, че повече от половин година не се показват резултатите от двойната проверка, извършена по поръчка на Министерство на околната среда и водите каква площ от Националния парк ползва реално концесионерът и колко заплаща за това на държавата. Сателитни снимки показват, че вероятно се използва два пъти по-голяма площ от посочената в концесията.

За контакти:
- Александър Дунчев, Асоциация на парковете в България, 088 55 11 022

Допълнителна информация:

- В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Изказванията, че това е опасно, са пълна глупост, обясниха експерти от бранша.

Нека,
Нека някой полееека да го прави.
А ние ще си траем.
А ние ще си баем.
Експерти
от БРАНША
е еййй!
Те са експерти
а ние
сме
...
да са ни живи и здрави
всите дето им клякаме
всите дето им се съгласваме
щот са екс
перти
а ние сме
част от пейзажа.
Беззвучни
безгласни
освен по избори де
когато ни ухажват
а после се оказва че са ни ухажвали
за да ни унождат
(извинявам се на дамите и нежните души дето понасят унождането ,
но не и споменаването му!
Ай хайрлия!
Ако кликнете заглавието, ще видите инфо за проекта дето е пълна глупост да се твърди, че може да е опасен.

ДАНС взривява

Веднага след взрива срещу "Галерия" изказах своя хипотеза за възможното авторство на този атентат и през изминалите дни тази хипотеза все повече се усилва и затвърждава у мен. Аз мисля, че тази бомба бе поставена, за да изплаши журналистите, но най-вече техните източници на информация. Разбира се, атентатът имаше конкретен адрес – ние, журналистите от в. "Галерия", както и нашите информатори от сектора за сигурност. Мисля обаче, че неговата цел търси и по-общ резултат – властта дава ясен знак на журналистите в България, че няма да си поплюва. Това е руски, путиновски модел на управление. Въпреки че Борисов го пренася доста карикатурно на българска почва, в някои основни черти той се опитва да го прилага дословно. Популизмът чрез сила (каратето е неизбежен атрибут в този случай), обезличаването на другите политически партии и практикуването на властта като средство за овладяване на ресурси са все неща, които наблюдаваме и тук, макар и в умален мащаб. Същото е и по отношение на цензурата в медиите, която достигна своя връх при Борисов.
Явор Дачков

Кликнете заглавието за да четете оригинала де!
социални мрежи